Innovation & Forskning

Mat kopplas ihop med depression

Inflammationsdrivande mat så som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin ökar risken för depression enligt en ny stor Harvard-studie.

Inflammation tros bidra till depression

Inflammationshämmande medicin i kombination med antidepressiva ska nu testas som behandling mot depression i ny studie. Detta eftersom inflammation kan vara en bidragande orsak till depression.

Du blir lyckligare av att umgås

Människor som är utåtriktade är lyckligare än människor som är introverta. Båda personlighetstyperna mår dock som bäst när de integrerar med andra.

Behandling mot både depression och dåliga vanor prövas

En ny behandlingsmetod ska nu prövas som ska hjälpa patienter att inte bara komma ur sin depression utan även förändra dåliga vanor. Detta eftersom personer med depression och ångest ofta har sämre vanor gällande alkohol, mat, träning och tobak.

Vad fungerar mot depression?

Nästan 12 000 personer deltog i en studie där de delade med sig av sina erfarenheter vid en depression och vad som hjälpte dem att ta sig ur den.

Detta påverkar din psykiska hälsa på arbetet

Höga krav och lite kontroll på din arbetsplats ökar risken för utmattningssyndrom och depression.

Mat kopplas till depression

Mat som är inflammationsdrivande så som vitt mjöl, margarin och sockrade drycker kan även leda till depression. Det visar nu en stor studie från Harvard.

Depressioner gör oss äldre

Depression får dig att åldras fortare.

Även nyblivna pappor kan bli deprimerande

Enligt en ny forskning så visar 15 procent av alla nyblivna pappor i Stockholms län depressiva symptom.

Fel vård till deprimerade äldre

Många äldre som är deprimerade får inte rätt hjälp då de oftast vårdas inom primärvården istället för inom psykiatrin. Inom primärvården får de oftast för höga doser läkemedel eller ingen behandling alls.

Psykisk ohälsa ökar

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar och har nu blivit den främsta anledningen till att man sjukskriver sig i Sverige.