Därför drabbas kvinnor lättare av depression

En ny hjärnstudie visar att inflammation i hjärnan leder till en oförmåga att känna tillfredställelse hos kvinnor men inte hos män. De nya rören kan vara en förklaring till varför nästan dubbelt så många kvinnor drabbas av depression.

Deprimerad kvinnan tittar ut genom bilfönster

Hjärnans belöningssystem dämpas av inflammation hos kvinnor.


Depression är den ensklit största orsaken till funktionsförlust i världen, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Ungefär 300 miljoner lider av sjukdomen globalt.

Depression är dubbelt så vanligt bland unga kvinnor (14 till 25 år) än män. Denna skillnad minskar dock med åldern. Trots det, drabbas 70% procent fler kvinnor än män av depression.

Ett kännetecken för depression är oförmågan att känna tillfredställelse, eller anhedoni som det kallas för. Den bakomliggande orsaken till anhedoni är en minskad aktivitet i hjärnans belöningssystem.

Inflammation dämpar belöningssystemet

Forskning vid University of California kan nu ha hittat en förklaring till varför kvinnor lättare drabbas av depression.

Genom att studera hjärnaktiviteten hos 69 kvinnor och 46 män, kunde forskarna se hur inflammation påverkar hjärnans belöningssystem.

Deltagarna tilldelades låga doser av ett endotoxin – för att inducera inflammation i hjärnan – eller placebo.  Två timmar senare, när inflammationen nått sin topp, fick deltagarna utföra en uppgift med pengar som belöning.

Med hjälp av magnetröntgen kunde forskarna se att inflammationen dämpade aktiviteten i hjärnans belöningssystem, men att detta endast skedde bland kvinnorna.

– Det här tyder på att kvinnor med kronisk inflammation kan vara känsliga för att utveckla depression eftersom belöningssystemet dämpas, säger Mona Moieni, forskare vid University of California, i ett pressmeddelande.

Mona säger vidare att läkare som behandlar kvinnor med inflammatoriska sjukdomar bör vara vaksamma då det finns en förhöjd risk att de utvecklar depression.