Depression

Depression är en vanlig folksjukdom som kännetecknas av att du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period. Saker som du vanligtvis tycker om att göra känns inte roliga längre. När du är deprimerad minskar aptiten och du drabbas av sömnsvårigheter.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 10 september 2020

Vad är depression

Vad är depression?

Att känna sig ledsen och nedstämd i korta perioder i sitt liv är något vi alla har upplevt.

Men när nedstämdheten övergår i långa sammanhängande perioder, vanligtvis längre än två veckor, kan den övergå till depression. Då kan det vara dags att söka hjälp.

När du har depression känns livet tungt och meningslöst, och intresset för det som sker omkring dig försvinner. Du tappar lusten att göra saker som du tidigare tyckte om att göra.

Symtom på depression

Depression kan yttra sig på många olika sätt. Vanliga symtom är:

 • Nedstämdhet och ledsen
 • Låg självkänsla
 • Skam och skuldkänslor
 • Ångest och humörsvängningar
 • Trött- och orkeslöshet
 • Känsla av meningslöshet och likgiltighet
 • Tappad lust för saker du vanligtvis tycker om att göra
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Du har självmordstankar eller tänker mycket på döden

Kroppsliga symtom

Depression påverkar inte enbart den mentala hälsan.

 • Minskad eller ökad aptit som påverkar vikten
 • Magbesvär
 • Huvudvärk
 • Minskad sexlust
 • Sömnsvårigheter

Behandling vid depression

Det finns olika typer av depression, där den vanligaste kallas för egentlig depression. Egentlig depression delas upp i tre nivåer:

 • Lätt depression
 • Medelsvår depression
 • Svår depression

En läkare bedömer hur allvarlig din depression är, och utifrån det väljs behandlingsformen.

Vanliga behandlingsmetoder:

Terapi såsom KBT kan du få genom att träffa en psykolog eller via internet. Vill du veta hur ett första besök hos en psykolog kan se ut så kan du läsa vår intervju med psykologen David Waskuri.

En folksjukdom

Depression är ett stort folkhälsoproblem. En av fem (19 %) uppgav att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet, enligt den nationella folkhälsoenkäten 2017. Av dessa har en tredjedel fått det mer är en gång.

Enligt världshälsoorganisation, WHO, är depression den enskilt största orsaken till funktionsförlust i världen.

Kunskapsquiz om depression

Quizzet består av tre frågor.

Kryssa i alla symtom för depression.
Har du varit nedstämd i två sammanhängande veckor klassas det som depression.
Vanliga behandlingsmetoder för depression.