Depression hos män

Både män och kvinnor kan drabbas av depression, men symtomen kan skilja sig åt.

Man tittar på sin mobiltelefon


Det huvudsakliga symtomet på depression är nedstämdhet. Det som kan skilja sig mellan kvinnor och män är att kvinnor i högre grad vänder sig inåt. Män, å andra sidan, är mer utåtagerande och kan visa ilska, aggressivitet och nyttja narkotika.

På grund av dessa skillnader, och det faktum att män i mindre utsträckning söker vård, finns det många män som lider av odiagnostiserad depression och ökad risk för självmord. Men än 70 % av alla självmord i Sverige begås av män.

I denna artikel går vi igenom symtom och tecken på depression hos män.

Generella symtom på depression

Det finns generella tecken och symtom på depression som är likadana för båda könen.

Dessa är:

 • Sorg och nedstämdhet
 • Förlora intresse för aktiviteter som tidigare var roliga
 • Aptit- och viktförändring
 • Sova för lite eller för mycket
 • Känner dig trött och lättirriterad
 • Koncentrationssvårigheter

Beteendemässiga symtom

Hur män och kvinnor med depression beter sig kan skilja sig. Det mer sannolikt att män missbrukar alkohol eller droger än kvinnor. Samt att män visar ilska och ökat riskbeteende.

Män kan uppvisa följande symtom vid depression:

 • Missbruka alkohol eller droger
 • Undvika familj eller sociala aktiviteter
 • Jobba utan att ta pauser
 • Bli mer kontrollerande och kränkande i ett förhållande
 • Ökat riskbeteende såsom spelande och oskyddat sex
 • Självmordsförsök

Varför män är mer utåtagerande är inte helt klarlagt. En teori är att maskera depressionen och upprätthålla den maskulina normen som finns i samhället. 

Emotionella symtom 

En del män tycker det är lättare att prata om fysiska symtom än emotionella. Då det finns en stark koppling mellan kropp och sinne är det viktigt att dela med sig av alla sina symtom med en psykolog eller läkare.

Medan kvinnor oftare visar tecken på nedstämdhet och sorg, visar män följande emotionella symtom:

 • Ilska
 • Frustration
 • Aggression
 • Lättirritation

Dessa symtom kan bero på hur samhället ser på män och kvinnor. Det är mer accepterat för kvinnor att uttrycka nedstämdhet och känna sig svag medan män kan känna sig rädda för att bli kritiserade eller hånade för sina känslor.

Fysiska tecken

Depression ger även fysiska symtom. Deprimerade män kan uppvisa följande tecken:

 • Huvudvärk
 • Bröstsmärtor
 • Värk i leder eller rygg
 • Mag- och tarmproblem
 • Trötthet
 • Rastlös
 • Äta för mycket eller för lite
 • Oavsiktlig viktnedgång

När vi är deprimerade påverkar hjärnans kemi. Hormonnivåerna förändras vilket i sin tur påverkar de kemiska processerna som reglerar smärta och mående. 

Behandling

Män och kvinnor behandlas på samma sätt. Alla kan dock reagera olika på samma behandling. Depression behandlas vanligen med antidepressiva läkemedel och psykoterapi. 

Det är din läkare som avgör vilken behandling som är bäst för dig men vanligtvis kombinerar man behandlingen. 

Egenvård

Det finns mycket du kan göra för att både minska risken och hantera depression på egen hand. Främst handlar det om att välja en livsstil som får dig att må bra.

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste hälsofrämjande åtgärderna du kan ta till. När du är aktiv producerar kroppen må-bra-hormonet endorfin som snabbt kan lyfta humöret.

Struktur i vardagen gör det lättare att hantera det dagliga bestyret. Du slipper överraskningar och känner att du har kontroll på livet. 

Yoga eller meditation minskar stress och främjar allmänna välmåendet. 

Prata med familj eller vänner. Att dela med sig av sina känslor och tankar kan kännas skönt. Det är ett bra sätt att sätta ord på sina känslor.

Undvik alkohol. En del kan tycka att alkohol har en humörhöjande effekt. Men på sikt kan det få motsatt effekt.