Psykoterapi

Psykoterapi, eller samtalsterapi, är en form av psykologisk behandling där du pratar med en psykolog eller psykoterapeut, antingen ensam eller i grupp. Behandlingen sker genom en serie av samtal och kan pågå under en kort eller lång period. Vissa behandlingar kan utföras på nätet.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 oktober 2020
Kvinna pratar med en psykoterapeut

Psykoterapi, eller samtalsterapi som det också heter, är en psykologisk behandling där du pratar med en psykolog eller psykoterapeut.

Psykoterapi är den vanligaste formen av psykologisk behandling och kallas även för samtalsterapi. Som namnet antyder sker behandlingen främst genom samtal med en psykoterapeut, psykolog eller annan expert. Behandlaren hjälper dig att förstå dig själv och dina tankar. Syftet med behandlingen är att du ska må bättre.

Du kan bland annat få hjälp för depression, ångest, fobier, sömn, ätstörningar och stress.

Olika former av psykoterapi

Det finns flera psykoterapiformer. De vanligaste idag är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). KBT fungerar för många men till exempel anses psykodynamisk terapi mer effektiv för äldre eller vid postpartum depression. Vid interpersonell psykoterapi (IPT) är fokuset på hur mänskliga relationer påverkar psykisk ohälsa. Din läkare kan hjälpa dig till rätt behandling. Är du under 18 kan man få hjälp gratis på barn-och ungdomspsykiatrin, BUP.

Psykodynamisk terapi – PDT

Idén bakom psykodynamisk terapi är att en människas handlingar alltid har en mening och avsikt. Ibland kan det hända att man inte är medveten om orsaker eller motiv till sina egna handlingar och det skapar problem. I terapi kan man få hjälp att förstå sig själv för att kunna ta bättre beslut och lösa konflikter eller problem i vardagen.

Under psykodynamisk terapi sitter man mittemot en psykoterapeut och talar så öppet som möjligt om alla sina besvär. Man träffas oftast en gång i veckan eller oftare.

En mer intensiv form av psykoterapi är psykoanalys. Det är en långvarig terapiform då man möts tre till fem gånger i veckan i flera år.

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Grunden till KBT ligger i att man ska kunna må bättre genom att förändra beteende. Ordet beteende inom KBT inkluderar allt från medvetna och omedvetna handlingar, till känslor och tankar. Inom KBT är terapeuten mer aktiv, man får ofta en sorts hemläxa mellan samtalen. Det handlar om praktiska övningar, eller ett förändrat beteende som ska hjälpa en i vardagen.

KBT terapi har ofta ett tydligt mål och därför träffar man bara terapeuten tills just det målet har nåtts. Det kan handla om 5-20 gånger.

Du kan få KBT-behandling online.

Interpersonell psykoterapi – IPT

Används främst för att behandla depression, men har senare även anpassats för bipolär sjukdom, ätstörningar och posttraumatisk stressyndrom. Interpersonell psykoterapi fokuserar på hur mänskliga relationer bidrar till din psykiska ohälsa.

Gruppterapi

Vid gruppterapi träffar du behandlaren tillsammans med andra personer som har likartade problem som du. Tillsammans diskuterar ni era problem och utbyter erfarenheter.

Hur ser första psykologbesöket ut? Psykologen David Waskuri berättar.

Psykiater, Psykolog eller psykoterapeut?

Psykiater: en utbildad och legitimerad läkare som specialiserat sig inom psykiatri.

Psykolog: en utbildad och legitimerad psykolog har läst en beteendevetenskaplig utbildning på universitet.

Psykoterapeut: en utbildad och legitimerad psykoterapeut kan ha gått många olika sorters utbildningar för att arbeta med psykoterapi. Oftast har de en annan grundutbildning som till exempel psykiater, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, socionom eller präst.