Psykoterapi

Det är erkänt att psykoterapi ger minst lika bra effekt som medicinering vid lindrig eller måttlig depression. Effekten påverkas ofta av hur motiverad och intresserad av terapin man är från början.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 6 juli 2020

BehandlingarDet finns flera psykoterapiformer. De vanligaste idag är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi. KBT fungerar för många men till exempel anses psykodynamisk terapi mer effektiv för äldre eller vid postpartum depression. Din läkare kan hjälpa dig till rätt behandling. Är du under 18 kan man få hjälp gratis på barn-och ungdomspsykiatrin, BUP.

Psykodynamisk terapi

Idén bakom psykodynamisk terapi är att en människas handlingar alltid har en mening och avsikt. Ibland kan det hända att man inte är medveten om orsaker eller motiv till sina egna handlingar och det skapar problem. I terapi kan man få hjälp att förstå sig själv för att kunna ta bättre beslut och lösa konflikter eller problem i vardagen.

Under psykodynamisk terapi sitter man mittemot en psykoterapeut och talar så öppet som möjligt om alla sina besvär. Man träffas oftast en gång i veckan eller oftare.

En mer intensiv form av psykoterapi är psykoanalys. Det är en långvarig terapiform då man möts tre till fem gånger i veckan i flera år.

Kognitiv beteendeterapi – KBT

Grunden till KBT ligger i att man ska kunna må bättre genom att förändra beteende. Ordet beteende inom KBT inkluderar allt från medvetna och omedvetna handlingar, till känslor och tankar. Inom KBT är terapeuten mer aktiv, man får ofta en sorts hemläxa mellan samtalen. Det handlar om praktiska övningar, eller ett förändrat beteende som ska hjälpa en i vardagen.

KBT terapi har ofta ett tydligt mål och därför träffar man bara terapeuten tills just det målet har nåtts. Det kan handla om 5-20 gånger.

Hur ser första psykologbesöket ut? Psykologen David Waskuri berättar.

Du kan även få KBT via internet.

Psykiater, Psykolog eller psykoterapeut?

Psykiater: en utbildad och legitimerad läkare som specialiserat sig inom psykiatri.

Psykolog: en utbildad och legitimerad psykolog har läst en beteendevetenskaplig utbildning på universitet.

Psykoterapeut: en utbildad och legitimerad psykoterapeut kan ha gått många olika sorters utbildningar för att arbeta med psykoterapi. Oftast har de en annan grundutbildning som till exempel psykiater, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, socionom eller präst.