Internetterapi

Forskning visar att internetterapi är lika effektivt som det fysiska mötet. Här går vi igenom hur internetterapi går till och varför det fungerar.

Närbild på en laptop och fingrar som knappar på tangentbord


Idag erbjuds psykologisk hjälp över nätet av både landsting och privata aktörer. Du kan få hjälp för bland annat depression, ångest, stress, sömnbesvär, social fobi och IBS (irritable bowel syndrome).

Så funkar det

Väljer man internetterapi via landstinget går man igenom ett självhjälpsprogram. Programmet kan se olika ut beroende på vad du behandlas för.

Programmet är uppdelat i olika moduler, där varje modul består av olika moment. Varje moment innehåller bland annat textmaterial att läsa, filmer att titta på och slutligen praktiska övningar du måste göra på egen hand. Du förväntas lägga ner ungefär 1 timme per dag. Efter varje moment fyller du i ett formulär där du beskriver ditt mående. En psykolog följer utvecklingen på distans och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback.

Olika fokusområden (KBT)

Behandlingen fokuser på olika områden:

  • Information om depression och kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Beteendeaktivering – att komma igång igen med hjälp av bland annat planering av vardagen
  • Registrera och hantera tankar
  • Hantera oro och ångest
  • Information om sömn och tekniker för att arbeta med sömnproblem
  • Förebygga återfall och planering inför framtiden

Privat onlinepsykolog

Väljer du att gå till en privat onlinepsykolog så finns det ett flertal alternativ att välja mellan. Behandlingen kan ske via videosamtal eller chatt. Hos många psykologer får du snabbt en tid inom 24 timmar.

Vid första psykologbesöket ställer psykologen frågor som ger dig möjlighet att berätta vad du söker hjälp för. Du kan även få frågeformulär som du fyller i. Psykologen försöker få en bild av dina besvär och bedöma om det behövs fler besök.

En del mottagningar erbjuder ett internetbaserat självhjälpsprogram som du kan gå igenom på egen hand.

Vad säger forskningen?

Forskning, både i Sverige och internationellt, visar att terapi över nätet kan vara lika effektivt som det fysiska mötet med en psykolog.

En studie från Karolinska Institutet där man studerade effektiviteten av internetterapi för personer med dysmorfobi (självupplevd fulhet), visade att fyra av tio inte längre uppfyllde kraven för diagnos efter behandling. Två år senare blev ytterligare två personer fria från diagnosen.

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, säger i en intervju med forskning.se att tilltron till det fysiska mötet är överdrivet.

– Det har visat sig vara lite hajpat. Med vår kunskap om internetbehandling kan vi se att det i princip går att behandla utan att terapeuten är med nästan alls.

Sänker tröskeln för att söka hjälp

Den stora fördelen med psykologisk behandling över nätet är att fler söker hjälp. Personer som lider av besvär som anses pinsamma söker sällan vård och lider istället i tysthet. Med internetterapi sänks tröskeln för att söka vård.

– En viktig anledning till att många inte söker vård är att det är väldigt pinsamt. Det är jobbigt att sitta ner och prata om det som är så besvärligt. När vi frågade deltagarna varför de sökt internetbehandling så nämnde de just möjligheten att få hjälp utan att träffa någon, säger Jesper Enander, psykolog och forskare i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

En annan fördel är att man inte behöver ta ledigt från jobbet eller skolan, behandlingen kan ske var och när det passar patienten.

Därför funkar det

En anledning varför internetterapi fungerar så bra är att patienten minns ny information bättre. Vid det fysiska mötet glömmer patienten ofta det som sagts. Men vid internetterapi sitter patienten framför en dator och kan läsa textmaterialet flera gånger om i sin egen takt och få svara på kontrollfrågor på det de läst.