DBT – Dialektisk beteendeterapi

Dialektiskt beteendeterapi, DBT, är en modifierad form av kognitiv beteendeterapi som till en början användes för att behandla emotionell instabil personlighetsstörning, tidigare kallat borderline. Senare har terapiformen utvecklats för att behandla andra psykiska besvär.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 16 oktober 2020
En grupp människor sitter i en cirkel

DBT behandlar emotionell instabil personlighetsstörning och andra psykiska problem.

Med dialektiskt beteendeterapi, DBT, är fokuset att hjälpa klienten att förstå och hantera sina tankar och känslor. En central del är att skapa en förståelse för vad som utlöser starka reaktioner, så kallade “triggers”,  kan klienten lära sig användbara tekniker för att hantera dessa.

Personer med emotionell instabil personlighetsstörning har en svag identitetskänsla, kronisk tomhetskänsla och har svårt kontrollera sina känslor. De kan bli väldigt upprörda över något som de flesta anser är trivialt. Detta är en patientgrupp som i hög grad ägnar sig åt suicidala- och självskadebeteenden.

Så går DBT-behandling till

DBT är en terapiform som är relativt lång, ett år eller längre, och är därför en mer krävande terapiform än andra.

Behandlingen består av olika faser. Den första fasen syftar till att stävja självskadebeteenden och självmordstendenser. När behandlaren anser att klienten inte längre är självmordsbenägen går man vidare med behandlingen. Efterföljande faser ligger fokuset på att förstå sina känslor och tankar, och hur man kan hantera dem.

DBT är en behandling där klienten och psykologen jobbar mycket nära varandra. Det kräver därför en stor tillit till varandra. Även andra behandlare är inblandade.

DBT innefattar en individuell session och en gruppsession per vecka.

Vad kan DBT behandla?

Dialektisk beteendeterapi användes från början till att behandla emotionell instabil personlighetsstörning. Numera används DBT även för posttraumatisk stressyndrom (PTSD), missbruk, ätstörning samt depression hos äldre.