DBT – Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en modifierad form av kognitiv beteendeterapi. Användes från början för att behandla emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS/borderline). Senare har terapiformen utvecklats för att behandla andra psykiska besvär.

Redaktionen, Skribent
Senast uppdaterad 26 januari 2021
En grupp människor sitter i en cirkel

DBT behandlar emotionell instabil personlighetsstörning och andra psykiska problem.

Dialektiskt beteendeterapi, DBT, hjälper dig att förstå och hantera dina tankar och känslor. En central del är att skapa en förståelse för vad som utlöser starka reaktioner, så kallade “triggers”. Du får lära dig tekniker för att hantera dessa.

Personer med EIPS har en svag identitetskänsla, kronisk tomhetskänsla och har svårt kontrollera sina känslor. De kan bli väldigt upprörda över något som de flesta anser är trivialt. Detta är en patientgrupp som i hög grad ägnar sig åt suicidala- och självskadebeteenden.

Så går behandlingen till

DBT är en terapiform som är relativt lång. Det kan ta ett år eller längre, och är därför en mer krävande terapiform än andra.

Behandlingen består av olika faser. Den första fasen syftar till att stoppa självskadebeteenden och självmordstendenser. När behandlaren anser att klienten inte längre är självmordsbenägen, går man vidare med behandlingen. Efterföljande faser ligger fokuset på att förstå sina känslor och tankar, och hur man kan hantera dem. Samt sätta och uppnå personliga mål såsom relationer, intressen, jobb och drömmar.

DBT är en behandling där du och psykologen jobbar mycket nära varandra. Det kräver därför en stor tillit till varandra. Även andra behandlare är inblandade.

DBT innefattar en individuell session och en gruppsession per vecka.

Vad kan DBT behandla?

Dialektisk beteendeterapi användes från början till att behandla emotionell instabil personlighetsstörning. Numera används DBT även för posttraumatisk stressyndrom (PTSD), missbruk, ätstörning samt depression.