DBT – Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi, DBT, behandlar självmordsnära och destruktiva personer med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS/borderline). Patienten får hjälp att hitta en balans mellan sitt inre och den yttre omgivningen. Samt lära sig acceptera verkligheten och jobba med att göra förändringar så att man mår bra igen.

En grupp människor sitter i en cirkel


Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av kognitiv beteendeterapi. Den behandlar självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, EIPS.  Senare har den även anpassats för andra problem som bland annat depression, missbruk och ätstörningar.

Så går behandlingen till

Behandlingen hjälper patienten att hitta en balans mellan sitt inre och den yttre omgivningen. Det centrala är den dialektiska delen som syftar på de två polerna acceptans och förändring. Att acceptera verkligheten samtidigt som man jobbar med att göra nödvändiga förändringar så att man kan må bra igen. 

DBT utförs av ett multidisciplinärt team som kontinuerligt jobbar med patienten. Behandlingen innefattar individuell- och gruppterapi, samt terapi via telefon mellan träffarna.

Individuell terapi

Under den individuella terapin lägger man vikt på det som utgör det största problemet för tillfället. Det kan till exempel vara om patienten har ett självskadebeteende. Då lägger man fokus på att hantera det genom att identifiera vad som utlöst och förstärkt självskadebeteendet, samt vad som föregått det. 

Färdighetsträning

Under gruppterapin genomgår man färdighetsträning där man lär sig hantera och stå ut med jobbiga känslor utan att man självskadar. Man arbetar sig igenom ett pedagogiskt material som består av fem avsnitt:

  1. Medveten närvaro – att styra sitt inre
  2. Att reglera känslor
  3. Att skapa och bevara goda relationer
  4. Att stå ut i kris
  5. Att bekräfta sig själv och andra – om validering

Färdighetsträningen består av rollspel, diskussioner och hemuppgifter mellan träffarna. 

Omfattning

DBT pågår i cirka ett år men kan förlängas vid behov. En individuell träff och en gruppträff per vecka. Varje avsnitt i färdighetsträningen tar åtta veckor. På grund av den långa och intensiva behandlingen så är det viktigt att patienten är välinformerad innan han/hon väljer att inleda en DBT-behandling.