Vårdepression – Symtom och behandling

För många är dagsljuset och det varmare vädret under våren ett efterlängtat inslag efter en lång och mörk vinter – för andra inte.

Stig i en skog

När våren närmar sig kan vissa drabbas av vårdepression.


Ungefär 10 procent drabbas av en så kallad årstidsbunden depression; det är en depression som inträffar vid våren, sommaren, hösten eller vintern.

Så skiljer sig årstidsbunden depression från vanlig depression

Vad årstidsbunden depression beror på är inte helt klarlagt. Forskarna tror att det finns en genetisk komponent inblandad som i sin tur leder till att den biologiska klockan hamnar i otakt när vi går in i en ny årstid. Hormonproduktionen sätts ur balans vilket påverkar humöret.

Det är inte alltid lätt att skilja på en årstidsbunden depression från en vanlig depression. Nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av hopplöshet är vanliga symtom på alla typer av depression. Den tydligaste skillnaden är att vårdepression och annan årstidsbunden depression inträffar vid en specifik årstid. En annan skillnad är att vid vanlig depression brukar man tappa lusten att äta. Vid årstidsbunden depression ökar istället aptiten, särskilt för sötsaker och kolhydratrik mat.

Symtom på depression

 • Nedstämdhet
 • Låg självkänsla
 • Skam och skuldkänslor
 • Ångest och humörsvängningar
 • Trött- och orkeslöshet, sömnproblem
 • Känsla av meningslöshet och likgiltighet
 • Tappad lust för saker du vanligtvis tycker om att göra
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Du har självmordstankar eller tänker mycket på döden

Symtom på årstidsbunden depression

 • Inträffar vid en specifikt tid på året
 • Ökat sug för sötsaker och kolhydratrik mat

Diagnos – symtom två år i rad

Om vårdepressionen inträffat två år i rad vid samma tid på året och du drabbats symtom som gör att du inte kan fungera som vanligt i minst två veckor, då har du vårdepression. Kan du fungera sm vanligt trots att du känner dig nedstämd kan det räcka med att ändra sina levnadsvanor för att må bra igen.

Behandling

Är dina symtom så besvärliga att du får problem med dina vardagsrutiner ska du söka hjälp. Ta kontakt med din vårdcentral eller husläkare. Är du osäker på dina symtom kan du ringa till 1177 och få sjukvårdsrådgivning.

Om du går i självmordstankar ska du söka akut hjälp. Du kan ringa Minds Självmordslinje på telefonnummer 90101.