Appar effektiva vid behandling av depression

Smartphone appar är ett effektivt behandlingsalternativ vid mild till svår depression visar ny studie.


En ny granskning har utvärderat resultat från 18 studier som i sin tur undersökt sammanlagt 22 olika smartphone appar för behandling av depression.

Studierna inkluderade över 3 400 män och kvinnor med symptom eller tillstånd som sömnbesvär, ångest, mild, måttlig eller svår depression eller bipolär sjukdom.

Resultaten visar att smartphone appar generellt minskar personers depressiva symptom vilket tyder på att de är användbara som ett behandlingsalternativ. I utvecklingsländer är smarta mobiltelefoner dessutom lättillgängliga och framförallt unga personer, som i allt större utsträckning drabbas av depression, har en smartphone idag.

– Kombinerat med de snabba tekniska framstegen inom detta område kan dessa enheter i slutändan kunna tillhandahålla lättillgängliga och högeffektiva behandlingar för depression, vilket minskar den sociala och ekonomiska bördan för detta tillstånd världen över, säger Joseph Firth, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Vilken app är bäst och för vem?

Granskningen visar att appar är mest lämpligt för personer med mild till måttlig depression då appar i relation till svår depression inte studerats tillräckligt än. Resultaten visar ingen skillnad mellan appar som utnyttjar mindfulness eller KBT som tillvägagångssätt.

Fristående appar, som inte kombineras med input från en läkare eller annan information, verkar fungera bättre. Forskare bakom studien tror detta beror på att fristående appar är mer genomarbetade och detaljerade.

Vägen framåt är nu att fortsätta studera appar i detalj och vidareutveckla de komponenter som ger bäst resultat.

– Med tanke på de många appar som finns tillgängliga, många av dem oreglerade, är det viktigt att vi nu tar reda på vilka specifika komponenter i appen som skördar de största fördelarna för att säkerställa att alla appar som är tillgängliga för personer med depression är effektiva, säger Jennifer Nicholas, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Det finns dock ännu inte bevis för att behandling mot depression enbart via appar är bättre än standardbehandling med psykoterapi eller att det kan minska användning av antidepressiva läkemedel.