Social ångest – social fobi

Vid social ångest undviker du sociala sammanhang för att slippa att granskad av andra. Oron för att bli bortgjord inför andra och kraven att uppträda korrekt kan hindra dig i din vardag. Behandling för social ångest finns att få.

Kvinna med social ångest gömmer sig bakom löv

Vid social ångest undviker du sociala sammanhang för att slippa att utsätta dig för andra människors uppmärksamhet och bedömningar.


Social ångest, eller social fobi, innebär att du är rädd för att göra bort dig samt visa symtom på ångest för andra.  Det finns två typer av social ångest: specifik och generaliserad. Blir du orolig vid specifika situationer som till exempel att hålla föredrag kallas det för specifik fobi. Om oron förekommer vid flera olika situationer kallas det för generaliserad fobi.

Precis som andra fobier försöker du undvika det du är rädd för. Du undviker sociala sammanhang och gör inte så mycket väsen av dig i skolan eller på jobbet för att inte dra till dig uppmärksamhet. Du kan också börja anamma ett säkerhetsbeteende för att känna dig trygg och undvika att det du fruktar inte ska inträffa. Exempel på säkerhetsbeteende är att du repeterar det du ska göra i huvudet innan du säger det högt eller ha på dig särskilda kläder för att minska risken för att bli svettig. Dessa beteenden kan inge en känsla av trygghet i stunden men vidmakthåller ångesten på sikt och de gör att man inte utsätts fullt ut för det som väcker ångest.

Symtom

Du som har social ångest kan känna igen dig i några av dessa symtom:

  • Hjärtklappning
  • Rodnad, blir varm eller kallsvettas
  • Torr i munnen
  • Klump i magen eller halsen
  • Yrsel eller du känner att du kommer svimma
  • Darrig eller svag i musklerna

Det är vanligt att du tänker ”Jag gör bort mig” eller ”Tänk om det syns?”. Du upplever en känsla av att vilja fly för att slippa den obehagliga situationen.

Oron för att bli granskad gör att du undviker sociala sammanhang och börjar isolera dig. På kort sikt kan det kännas skönt, men i längden blir din ångest värre.

 

Personer äter tillsammans

Personer med social fobi undviker sociala tillställningar. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Vad kan du göra?

Ångesten påverkar alla olika. För att du ska kunna hantera den bättre är det bra att du lär dig hur ångesten påverkar dig och ditt beteende.

Fundera på vilka situationer du undviker, hur du gör för att undvika dem och hur du brukar hantera en social situation som är utmanande.

När du undviker sociala situationer blir ångesten värre på sikt. Försök istället att vara i sociala situationer utan att fly undan. Det blir lättare med tiden. Testa att vara i sociala situationer utan säkerhetsbeteenden.

Du kan även behöva hjälp från någon annan. Prata om dina besvär och känslor med någon du har förtroende för.

Det är även viktigt att röra på dig regelbundet och få tillräckligt med sömn. Sömn och motion gör att du kan hantera stress bättre.

Behandling

Vid social ångest fungerar nedanstående behandlingsmetoder bra.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är psykoterapin som fungerar bäst vid social ångest. Det är en exponeringsbaserad terapi där du stegvis närmar dig sådant du brukar undvika för att slippa ångesten. Du får lära dig hitta sätt att hantera och tänka på din ångest så att du kan klara av och stå ut med de jobbiga känslorna. Terapin är individanpassad, och vid behov kan din behandlare hjälpa dig att söka med specialiserad hjälp om ni båda anser det vara nödvändigt. Känner du dig inte bekväm med din behandlare kan du be om att få prata med någon annan. Du kan få KBT via internet.

Råd och stöd gällande sunda vanor

Du får information om vad ångest är och vad du själv kan göra för att må bättre. Det kan gälla råd om sömn, kost och fysisk aktivitet. Sunda vanor gör dig mer motståndskraftig mot stress och ångest.

Läkemedel om besvären pågått en längre tid

Antidepressiva läkemedel kan ges om besvären pågått under en längre period.