Social ångest – social fobi

Vid social ångest undviker du sociala sammanhang för att slippa att utsätta dig för andra människors uppmärksamhet och bedömningar. Oron för att bli bortgjord inför andra och kraven att uppträda korrekt kan hindra dig i din vardag. Behandling för social ångest finns att få.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 23 november 2020
Kvinna med social ångest gömmer sig bakom löv

Vid social ångest undviker du sociala sammanhang för att slippa att utsätta dig för andra människors uppmärksamhet och bedömningar.

Social ångest, eller social fobi som det tidigare kallades för, gör att du känner ångest för att bli utsatt för andra människors uppmärksamhet och bedömningar. Precis som andra fobier försöker du undvika det du är rädd för. Du undviker sociala sammanhang och gör inte så mycket väsen av dig i skolan eller på jobbet för att inte dra till dig uppmärksamhet. Detta beteende kallas för säkerhetsbeteende.

Symtom

Du som har social ångest kan känna igen dig i några av dessa symtom:

  • Hjärtklappning
  • Rodnad, blir varm eller kallsvettas
  • Torr i munnen
  • Klump i magen eller halsen
  • Yrsel eller du känner att du kommer svimma
  • Darrig eller svag i musklerna

Det är vanligt att du tänker ”Jag gör bort mig” eller ”Tänk om det syns?”. Du upplever en känsla av att vilja fly för att slippa den obehagliga situationen.

Oron för att bli granskad gör att du undviker sociala sammanhang och börjar isolera dig. På kort sikt kan det kännas skönt, men i längden blir din ångest värre.

 

Personer äter tillsammans

Personer med social fobi undviker sociala tillställningar. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

Vad kan du göra?

Ångesten påverkar alla olika. För att du ska kunna hantera den bättre är det bra att du lär dig hur ångesten påverkar dig och ditt beteende.

Fundera på vilka situationer du undviker, hur du gör för att undvika dem och hur du brukar hantera en social situation som är utmanande.

När du undviker sociala situationer blir ångesten värre på sikt. Försök istället att vara i sociala situationer utan att fly undan. Det blir lättare med tiden.

Du kan även behöva hjälp från någon annan. Prata om dina besvär och känslor med någon du har förtroende för.

Det är även viktigt att röra på dig regelbundet och få tillräckligt med sömn. Sömn och motion gör att du kan hantera stress bättre.

Behandling

Vid social ångest fungerar nedanstående behandlingsmetoder bra.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Går ut på att du stegvis närmar dig det som du brukar undvika för att slippa ångest. Du får lära dig hitta sätt att hantera och tänka på din ångest. Terapin är individanpassad. Du kan få KBT via internet.

Råd och stöd gällande sunda vanor

Du får information om vad ångest är och vad du själv kan göra för att må bättre. Det kan gälla råd om sömn, kost och fysisk aktivitet. Sunda vanor gör dig mer motståndskraftig mot stress och ångest.

Läkemedel om besvären pågått en längre tid

Antidepressiva läkemedel ges i kombination med annan behandling om besvären pågått under en längre period.