Årstidsbunden depression

Årstidsbunden depression kallas på engelska för Seasonal Affective Disorder (SAD) och står i korthet för att man drabbas av nedstämdhet eller depression vid årstidsskiften.


Symptom vid årstidsbunden depression

Årstidsbunden depression drabbar många

Vanliga symptom som tyder på att du är drabbad av årstidsbunden depression, SAD, är ökat sug efter socker och kolhydrater samt extrem trötthet.

Annars liknar SAD en ”vanlig” depression med symptom såsom nedstämdhet, ointresse för sådant du tidigare varit intresserad av och koncentrationssvårigheter.

Orsakas av ljus- och mörkerväxlingar

Vanligast är att du drabbas av årstidsbunden depression, SAD, på senhösten och vintern.

Man har än inte kunnat fastställa vad det är som faktiskt händer i kroppen när man drabbas av årstidsbunden depression, dock kan man se tydliga samband i växlingar mellan ljus och mörker.

Förebygg genom att vistas i ljus

För att förebygga årstidsbunden depression är det viktigt att du är så mycket som möjligt i dags- och solljus samt att vara noga med den fysiska aktiviteten.

En daglig lunchpromenad kan räcka att undvika behov av mer avancerad behandling.

Det förekommer också ljusbehandling med artificiellt ljus för att behandla årstidsbunden depression. Dock har man trots relativt omfattande forskning inte vetenskapligt lyckats säkerställa effekten av sådan ljusbehandling. Men det pågår fortfarande forskningsstudier på området.

Behandla med ljusterapi

Med ljusbehandling kan du både förebygga och behandla årstidsbunden depression. Ljusbehandling kan du få i speciella ljusrum men det går också att köpa för hemmabruk.

Lider du av depression ska du alltid kontakta sjukvården för rätt behandling. Då går en läkare igenom behandlingsalternativ med dig. Även antidepressiva läkemedel kan behandla denna typ av depression.