Förlossningsdepression

Förlossningsdepression, postpartumdepression, drabbar en av tio kvinnor efter förlossningen. Det är under det första halvåret efter förlossningen som denna typ av depression kan inträffa. Känner du dig nedstämd efter förlossningen är det viktigt att du pratar med din barnmorska för att få hjälp.

Nyfött barn håller sin mammas pekfinger


Sök hjälp om du misstänker förlossningsdepression

Drabbas du av depression under själv graviditeten brukar den gå över efter att barnet är fött. Om du däremot drabbas av en förlossningsdepression, postpartumdepression, alltså efter barnet är fött upp till ett halvår senare, kan du behöva hjälp för att ta dig ur den.

Kontakta då din barnmorska.

Psykos eller vanlig blues?

Förlossnings- och amningspsykos

En förlossningsdepression ska inte blandas ihop med förlossnings- och amningspsykos, vilket är ett mycket mer allvarligt tillstånd som drabbar en väldigt liten del av nyblivna mammor.

Om du tidigare har drabbats av en psykos har du en större risk för att drabbas av en förlossnings- och amningspsykos. Kontakta därför vården för att diskutera hur ni kan förhindra detta.

Tre-dagars blues är vanligt

Depression ska inte heller misstas för ”blues” som drabbar hälften av alla nyförlösta kvinnor. Det betyder att man under några dagar efter förlossningen blir extra gråtmild och känslig.

Detta beror på att kroppen har producerat väldigt mycket av må-bra-hormonet oxytocin under förlossningen och under amningen och efter ungefär tre dagar kan du som nybliven mamma få ett bakslag när hormonets effekt avtar. Detta kallas också för ”tredjedagsgråten” men går över efter några dagar.

Symptom förlossningsdepression

Det finns några typiska tecken för en förlossningsdepression. Känner du dig väldigt sällan glad, är rädd för att skada ditt barn, är irriterad och spänd, har sömnproblem, är trött och svag och har alla de klassiska depressions-symptomen kan du ha drabbats av en förlossningsdepression.

För att enklare hjälpa kvinnor att tala om hur de känner sig efter en förlossning erbjuder man kvinnor, ungefär åtta veckor efter förlossningen, att fylla i ett formulär där de kan svara på frågor som visar om de befinner sig i riskzonen.