Om någon i din närhet pratar om självmord

När någon delar med sig om sina tankar om självmord är det väldigt viktigt att ta detta på allvar. Och att göra en insats. Hur nära tankarna än är verklighet så är de flesta mottagliga för hjälp och tvekar in i det sista.


Om någon i din närhet pratar om självmord1. Agera nu

Sträck ut en hand på en gång. Genom att finnas där kan du förhindra självmord. Däremot kommer förmodligen inte depressionen att gå över av sig själv.

2. Var medveten om dina egna reaktioner

Det är lätt att bli rädd och vilja ignorera situationen i hopp om att det går över av sig själv. Om du känner igen dig kan det vara en god idé att ta hjälp av någon som kan fungera som stöd. 

3. Var tillgänglig

Spendera tid tillsammans. Visa omtanke. Lyssna. Var inte arg eller dömande.

4. Prata om självmord

Du behöver inte vara rädd för att prata om självmord. Många tror att detta kan väcka den björn som sover men istället fungerar det som en lättnad för personen att få tala om känslorna.

Du visar också att du har lagt märke till att personen mår dåligt. Dessutom är detta ett bra sätt att ta reda på hur tankarna om självmord ser ut.

Då kan ni också prata om vad det är som är jobbigt och söka den hjälp som behövs. Så som att skaffa professionell hjälp, ta ett första steg mot andra som kan finnas där så som partner, föräldrar och nära vänner.

5. Kontrollera säkerhet

Att veta hur mycket och länge självmordstankarna har funnits är viktigt. Ställ följande frågor:

  • Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?
  • Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?
  • Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och att känna dig tryggare?

Fråga även hur du kan vara till hjälp.

6. Fatta beslut om vad du ska göra och hur ni ska lösa den nuvarande situationen

Nu när du har tagit reda på hur det står till med hens säkerhet, är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra hen att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner.

Nästa steg är att tillsammans diskutera vad ni bör göra. Behöver du hjälp att uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp eller stöd från någon i personens närhet – partner, nära vänner eller föräldrar – kan du ta hjälp av andra. 

Första hjälpen till psykisk hälsa

Bedöm situationen, ta kontakt
Lyssna öppet och fördomsfritt
Erbjud stöd och information
Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

7. Sök hjälp

Du kan underlätta för personen genom att ta reda på vilken professionell hjälp som finns. Eller till och med att du tar första kontakten, eller erbjuder dig att följa med.

Ni kan söka vård på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning, någon personal på skolan, ungdomsmottagning eller präst.

8. Be om ett löfte

Be om ett löfte av den som har självmordstankar att berätta om tankarna kommer tillbaka.

9. Ta hand om dig själv

Det kan vara påfrestande för dig som hjälper en sjävmordsbenägen person. Det är viktigt att du även tar hand om dig själv. Se till att ha någon att tala med; du ska inte behöva vara ensam. 

10. Stanna kvar

Stanna kvar till det att tankarna om självmord försvunnit. Ofta behövs en förändring i livet för att dessa tankar ska gå över.

Försök därför stötta personen för att den ska klara av att bryta upp från en situation som är destruktiv på något sätt eller från en plats där den vantrivs.