Om någon i din närhet pratar om självmord

När någon delar med sig om sina tankar om självmord är det väldigt viktigt att ta detta på allvar. Och att göra en insats. Hur nära tankarna än är verklighet så är de flesta mottagliga för hjälp och tvekar in i det sista.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 10 september 2020

Om någon i din närhet pratar om självmord1. Agera nu

Sträck ut en hand på en gång. Genom att finnas där kan du förhindra självmord. Däremot kommer förmodligen inte depressionen att gå över av sig själv.

2. Var tillgänglig

Spendera tid tillsammans. Visa omtanke. Lyssna. Var inte arg eller dömande.

3. Prata om självmord

Du behöver inte vara rädd för att prata om självmord. Många tror att detta kan väcka den björn som sover men istället fungerar det som en lättnad för personen att få tala om känslorna.

Du visar också att du har lagt märke till att personen mår dåligt. Dessutom är detta ett bra sätt att ta reda på hur tankarna om självmord ser ut.

Då kan ni också prata om vad det är som är jobbigt och söka den hjälp som behövs. Så som att skaffa professionell hjälp, ta ett första steg mot andra som kan finnas där så som partner, föräldrar och nära vänner.

4. Sök hjälp

Du kan underlätta för personen genom att ta reda på vilken professionell hjälp som finns. Eller till och med att du tar första kontakten, eller erbjuder dig att följa med.

Ni kan söka vård på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning, någon personal på skolan, ungdomsmottagning eller präst.

5. Ge hopp

Ge hopp till personen om att det kommer att bli bättre.

6. Stanna kvar

Stanna kvar till det att tankarna om självmord försvunnit. Ofta behövs en förändring i livet för att dessa tankar ska gå över.

Försök därför stötta personen för att den ska klara av att bryta upp från en situation som är destruktiv på något sätt eller från en plats där den vantrivs.

7. Be om ett löfte

Be om ett löfte av den som har självmordstankar att berätta om tankarna kommer tillbaka.