Depression hos äldre

Att drabbas av depression är vanligare hos äldre än unga eftersom att riskerna ökar med den stigande åldern.


Orsaker till depression hos äldre

Depression hos äldre

Signalsubstanser minskar med åldern

Äldre människor drabbas oftare av depression än yngre. Detta kan delvis bero på att signalsubstanserna, som kontrollerar känslor i hjärnan, minskar när du blir äldre.

Sjukdom och näringsbrist

Andra anledningar till att äldre har lättare att drabbas av depression kan exempelvis vara sjukdom, brist på vissa näringsämnen eller mediciner. Har du fått en stroke kan du få förändringar i hjärnan som kan leda till depression.

Förlust, sorg eller ekonomi

Men all depression är inte kroppsligt kopplat. Depressionen kan komma av att anhöriga går bort, att du känner sig ensam, inte får tillräckligt med närhet eller har ekonomiska problem.

Symptom

Många äldre får inte den hjälp de behöver, trots att det finns mycket effektiva behandlingar. Du som anhörig bör därför uppmärksamma om någon äldre närstående får sänkt sinnesstämning, ångest, oro, sömnproblem, minskad aptit, svårigheter i vardagen, trötthet, huvudvärk, yrsel, andfåddhet, hjärtklappning eller smärtor i kroppen.

Misstänker du att det kan finnas risk för depression bör du söka hjälp så snart som möjligt. Det finns bra behandling som lindrar och botar depression.

Förebygg depression

För att undvika depression är det viktigt med daglig fysisk aktivitet, ljus, sömn, näringsrik mat och regelbundna vanor.

Läs mer under behandlingar, egenvård och tips.