IPT – Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på mänskliga relationer, och hur relationsproblem medverkar till psykiska besvär och tvärtom. IPT kan hjälpa personer att bearbeta kriser i livet som till exempel gräl, svår sorg och ny fas i livet.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 16 oktober 2020
Ett kärlekspar

IPT fokuserar på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykiska symtom.

Behandlingen inleds med att terapeuten kartlägger betydelsefulla relationer i ditt liv och hur de hänger ihop med de psykiska besvären. Därefter läggs fokus på ”rätt” område som du och terapeuten arbetar med.

Fokusområden inom IPT kan vara interpersonella konflikter, rollförändringar, komplicerad sorg och interpersonella relationer.

Interpersonella konflikter

Handlar om konflikter mellan dig och en annan person, till exempel en anhörig. Terapeuten börjar med att undersöka hur svårlöslig konflikten är och identifiera faktorer som orsakar konflikten, till exempel missförstånd och kommunikationssvårigheter. Om så är fallet arbetar man med att hitta nya sätt sätt att kommunicera. Du får sedan prova om de nya sätten fungerar.

Rollförändringar

En omständighet som innebär att du fått en ny roll i livet som du inte är van vid. Det kan bland annat handla om att du flyttat till en ny stad, blivit förälder, pensionerat dig eller gått igenom en plågsam separation och behöver flytta.  IPT hjälper dig att tänka på de känslor som väcks på grund av dessa förändringar och hur du kan anpassa dig i den nya rollen på ett sätt som känns meningsfullt för dig. Terapeuten hjälper dig att hitta nya möjligheter och eventuella problem som den nya rollen innebär.

Komplicerad sorg

En stark känslomässig reaktion på en förlust eller trauma, som övergår i depression eftersom du inte haft möjlighet att hantera situationen. Till exempel att du inte fått sörja, att traumat innehåller tvetydiga känslor eller att du inte vet hur du ska gå vidare efter det som hänt.

Interpersonella relationer

Svårigheter att bibehålla sunda relationer mellan två personer. Det kan handla om förhållningssätt till någon anhörig som missbrukar droger, svårigheter att hantera svartsjuka eller att man har olika åsikter om saker i relationen.

Så går IPT-behandling till

Inledningsvis handlar samtalen om viktiga relationer i ditt liv och hur de medverkar till din psykiska ohälsa. Tillsammans med din terapeut gör ni en så kallad interpersonell inventering, som är en slags sammanställning av relationerna och deras styrkor och svagheter. Inventeringen hjälper er att identifiera relationer som behandlingen kommer att fokusera på.

Under behandlingen pratar ni om situationer och problem som uppstått. Terapeuten försöker få en bild av hur du kommunicerar i olika situationer och på så sätt kunna ge dig nya kommunikationssätt som du kan prova i dina relationer.

Du får även lära dig att uppmärksamma känslomässiga reaktioner som relationsproblemen orsakar.

Avslutningsvis diskuterar ni en handlingsplan för framtiden. Behandlingen kommer att ge dig nya sätt att kommunicera som du måste fortsätta träna på efter behandlingen.

Behandlingen består av 16 sessioner, en session per vecka. Dock kan antalet sessioner variera.