Antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel är en vanlig behandlingsform för människor med lätt som svår depression. Det finns många att välja bland och biverkningar att tänka på.

Antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel används främst vid svår depression.


Antidepressiva läkemedel används för att bota olika typer av depression.

Antidepressiva ger en knuff i rätt riktning och ger dig ork att ta tag i din depression och klara av att bryta beteenden och mönster.

Efter att du är frisk från din depression behöver du fortsätta med din medicinbehandling under en period. I vissa fall måste antidepressiva medel tas livet ut.

Olika typer av läkemedel och dos

Det finns olika sorters antidepressiva läkemedel. De flesta fungerar genom att påverka ett signalämne i hjärnan som heter serotonin. Det finns även läkemedel som påverkar ämnena noradrenalin och dopamin.

SSRI och SNRI

SSRI är den mest använda typen av antidepressiva och höjer mängden serotonin i hjärnan. Ett exempel på en SSRI är Zoloft.

SNRI fungerar likadant som SSRI men påverkar mängderna av både serotonin och noradrenalin i hjärnan. SNRI används oftast om man inte har fått tillräcklig effekt av SSRI.

SSRI-piller på ett rosa bord

SSRI är den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel.

Tricykliska antidepressiva, TCA

TCA fungerar också genom att öka mängden serotonin och noradrenalin i hjärnan. De har funnits länge och har fler biverkningar än andra antidepressiva läkemedel. De används oftast vid svår depression eller om andra antidepressiva inte har fungerat.

Hur du upplever de olika medicinerna skiljer sig från person till person och beror även på vilken dos du tar. Medicineringen måste därför vara rätt anpassad för just dig. Nya antidepressiva medel har färre biverkningar än äldre.

Det kan ta upp till ett par månader innan du upplever en förändring av medicineringen. Så låt det ta tid. De första veckorna kan medicineringen ge motsatt effekt och depressionen kan bli djupare för att sedan bli bättre.

Biverkningar

Äldre läkemedel ger fler biverkningar än nya. Biverkningarna minskar ofta efter några veckors medicinering. Exempel på biverkningar är hjärtklappning, minskad sexlust, svettningar samt sömnproblem.

Trots biverkningarna är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att först ha pratat med din läkare. Effekterna av biverkningarna blir mindre om medicineringen ökas stegvis istället för att ta full dos på en gång. Även när du slutar med din medicinering är det viktigt att göra det steg för steg, och inte göra det tvärt.

Antidepressiva medel skapar inte beroende.