Hjärnan mår bra av fysisk aktivitet

Att röra på sig regelbundet har flera positiva hälsofördelar såsom ökad styrka, starkare skelett, hjärta och lungor. Det är också ett bra sätt att gå ner eller bibehålla en hälsosam vikt. Men en fördel som ofta glöms bort är den positiva effekten fysisk aktivitet har på hjärnan och psykiska hälsan.

Personer tränar aerobics


Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige och övriga världen. Till exempel ökar antalet personer som får diagnosen depression i Sverige. Därför skulle många personer med psykisk ohälsa kunna dra nytta av de positiva effekterna av fysisk aktivitet.

I denna artikel går vi igenom sambandet mellan psykisk ohälsa och fysisk aktivitet.

Hur påverkar träning hjärnan?

Varje gång vi går ut och löper, lyfter vikter eller håller på med någon annan fysisk aktivitet aktiveras flera kemiska processer inuti vår kropp som. Dessa processer bidrar till flera positiva effekter på hjärnan.

Frisätter signalsubstanser

När vi tränar frisätter kroppen olika signalsubstanser. Den kanske mest kända signalsubstansen är endorfiner. Endorfiner kallas för må-bra-hormon och gör oss glada och vi blir bättre på att hantera stress. 

En minde välkänd men ändå viktig signalsubstans är endokannabinoider. Både endorfiner och endokannabinoider ligger bakom det så kallade “runner´s high”, det vill säga då vi känner extra glädje under träningspasset. 

En annan signalsubstans är dopamin. Dopamin är en nyckelspelare i hjärnans belöningssystem och får oss att känna glädje och njutning. Processer som hjärtslag, humör, sömn och koncentration regleras av dopamin.

Ökar syretillförseln till hjärnan

Ju mer vi rör på oss desto snabbare pumpar hjärtat – och syretillförseln till hjärnan ökar. 

Detta medför förändringar i blodkärlen i hjärnan och främjar de exekutiva funktionerna såsom minnet, självkontroll, fokus och motivation.

Flera forskningsstudier visar att regelbunden träning minskar risken för Alzheimers sjukdom och stroke.

Främjar neuroplasticitet

Neuroplasticitet innebär förändringar i hjärnans organisation till följd av erfarenhet. Detta har en stor inverkan på lärande. Studier har visat att träning främjar neuroplasticitet. 

Stärker psykisk hälsan

Regelbunden fysisk aktivetet medför många positiva effekter på den psykiska hälsan såsom stress, depression och självförtroende.

Lindrar stress

Det är inte konstigt att personer som känner sig stressade får rekommendationen att träna. När vi tränar frisätts stora mängder må-bra-hormoner som får oss att må bra och avslappnade. Inte nog med det, stresshormonerna kortisol och adrenalin sjunker när vi är aktiva. 

Träning har även stor betydelse för sömnkvaliteten. Hur bra vi sover påverkar hur vi reagerar och hanterar stress. 

Förbättrar humöret

En annan fördel med träning är att det höjer vårt humör. Flera vetenskapliga studier visar att regelbunden träning är associerad med gott humör och färre negativa tankar.  

Om du känner dig nedstämd och sorgsen kan du ta en löprunda eller besöka gymmet för att bli på bättre humör.

Stärker självförtroendet

En fördel som ofta är förbisedd är att regelbunden träning kan få dig att se på dig själv med mer positiva ögon. En kanadensisk studie från 2017 menar att pojkar som tränar har en mer positiv kroppsuppfattning. Medan en studie från Hong Kong visar att det ökar självmedkänsla.