Symtom som är lätta att missa

Psykisk ohälsa fortsätter göra skada på människor. Till skillnad från en somatisk skada så är det ”inte bara” att sätta ett plåster på såret. När det kommer till sår som psykiska, krävs djupare behandling och anamnes. Det krävs professionell hjälp med stöd från anhöriga.

Robin Larsson skriver om symptom vid psykisk ohälsa som anhöriga kan vara uppmärksam på. Robin har själv en depression i bagaget som han friskförklarades ifrån i våras.


När det kommer till psykisk ohälsa är det inte helt ovanligt att symtom är svåra att tyda. Dels för att människan fortfarande känner skam över att må psykisk dåligt och håller en fasad uppe, men även av anledning att psykisk ohälsa fortfarande inte framhävs tillräckligt. Något som leder till okunskap bland befolkning.

Resultatet av dessa faktorer blir att både drabbad och närstående blir lidande. Den drabbade lider i tystnad medans närstående inte riktigt har kunskapen om vilka symtom man bör kolla efter. För att få vetskap om deras människa mår psykisk dåligt eller inte. En ond spiral.

Symtom på psykisk ohälsa är många. Det varierar dock mycket också från person till person och vilken sjukdom det rör sig om. Men här nedan listas tio generella och vanliga symtom som man som utomstående kan ha ett extra öga på.

  • Avvikelse. Personen avviker från sitt vanliga jag och hör eller ser saker som ingen annan gör.
  • Förändrad personlighet. Du upplever att någon verkar vara mer ledsen, orolig, stressig eller förvirrad jämfört med tidigare.
  • Trötthet. Du observerar att sömnen ökar om dagarna eller att den försämrats om nätterna och att personen har svårare att komma till ro vid läggdags.
  • Bort prioriteringar. Saker som tidigare var en stor del av personens liv är inte längre lika högt prioriterat.
  • Avskärmning. Det sociala avtar. Personen är inte längre lika intresserad av att träffa vänner eller familj och frånvaron från arbetet eller studier ökar.
  • Aptit. Personen äter sämre eller äter helst inte alls. Även om det så skulle vara favoriträtten.
  • Hygien. Du lägger märke till att personen inte längre tar hand om sig. Dusch, tandborstning och rena kläder existerar inte riktigt längre.
  • Hemmet. I samband med att hygienen avtar så är det inte helt ovanligt att hemmet börjar fallera.
  • Alkohol. Intaget av alkohol har ökat. Ett glas har blivit okontrollerade mängder och du upplever att personen luktar alkohol om dagarna.
  • Livslust. Mer prat och tankar kring döden jämfört med tidigare.

En annan faktor som kan påverka, som man kan ha i åtanke är att det inte är helt ovanligt att psykiska besvär uppkommer efter en tung livsförändring. T.ex. en separation, ett dödsfall, en tuff period på arbetet, arbetslöshet eller ekonomisk kris.

Men oavsett, så är det bästa att man som utomstående frågar. Hellre en gång för mycket än inte alls. Gå på din magkänsla. Du kan inte bry dig för mycket om någon annan.

Robin Larsson har själv en depression i bagaget som han friskförklarades ifrån i våras. Symtomen ovan är några som han personligen påvisat vid sitt insjuknande. Men kan också vara generella symtom vid många olika typer av psykiska sjukdomar. Du kan följa hans resa på bloggen.