Vad händer under första psykologbesöket?

Vad pratar man om under ett besök hos psykologen? Behöver man förbereda sig? Vad gör man om man har svårt att uttrycka sig? Legitimerade psykologen David Waskuri berättar vad som sker under första besöket hos en psykolog.

Bild på David Waskuri

David Waskuri


Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är depression den ensklit största orsaken till funktionsförlust i världen. Och om tre år kommer depression utgöra den största sjukdomsbördan. Trots den stora sjukdomsbördan är det relativt få som vågar prata om sin depression – än mer söka hjälp hos en psykolog. 

Vad pratar man om under ett besök hos psykologen? Behöver man förbereda sig? Vad gör man om man har svårt att uttrycka sig?

Depression.se har därför pratat med David Waskuri, legitimerad psykolog och VD för Sveapsykologerna i Stockholm, för att ta reda på vad som händer under första psykologbesöket.

Hur ser första besöket ut? Vad pratar man om?

Första besöket är ett bedömningssamtal där man försöker ringa in problemet, få bakgrund om hur det har sett ut tidigare, försöka sätta upp lite mål med en eventuell behandling. Psykologen beskriver även hur en behandling kan se ut etc.

Behöver man förbereda sig? Man kanske är nervös eftersom man inte vet som kommer att ske.

Det kan vara bra att ha funderat på hur man kan beskriva hur problemen yttrar sig samt vad man vill få ut av samtalen. Man behöver inte vara nervös men det är helt normalt att vara det eftersom att besöka en psykolog oftast är en helt ny situation. De flesta psykologer är duktiga på att få klienten att känna sig trygg och bekväm.

Hur jobbar psykologen under samtalet? Vad försöker psykologen få fram?

Psykologen försöker skapa sig en bild av klientens problemetik, se om det finns en diagnos, få en bild av klientens förväntningar och behov. Syftet är att få rätt information för att kunna hjälpa klienten på bästa möjliga sätt.

Har psykologen några förväntningar på klienten?

Den enda förväntningen är väl att klienten ska försöka beskriva hur den mår, hur det har sett ut och vad den vill framåt. De flesta psykologer förstår dock att det kan vara svårt och har tålamod om det skulle ta tid för klienten.

Vad gör man om man har svårt att hitta orden eller uttrycka sig?

Det är helt ok att bli stressad och orolig under mötet. Det ska inte vara någon press på klienten. Om man vill kan man skriva upp det man vill säga, innan besöket, och ta med sig det till sessionen. Detta kan underlätta om det är så att man glömmer det man vill säga under besöket.

Kan man utelämna vissa saker?

Absolut. Man bestämmer själv vad man vill berätta. Vissa saker kanske känns bättre att ta upp senare när man känner sig tryggare med psykologen. Med relevant information kan psykologen troligtvis hjälpa klienten bättre.

Hur bestäms om fler möten behövs?

Om man ser att klienten vill ha hjälp och psykologen tror sig kunna hjälpa klienten så bokar man upp fler möten för att påbörja en behandling.

Har du några tips till någon som är tveksam till att söka hjälp på grund av att de känner sig skamsen eller rädd att prata om sina problem?

Tipset är att söka. De flesta psykologer har hört det mesta förr och det man skäms över är oftast sådant som psykologen har hört tidigare. Oftast förstorar man upp saker man skäms över. Skammen blir oftast mindre när man har börjat prata om det och man ser att psykologen kan validera och normalisera det man säger.

David Waskuri är legitimerad psykolog med inriktning KBT samt psykodynamisk terapi, och är vd för Sveapsykologerna (https://sveapsykologerna.se) i Stockholm.