Djup hjärnstimulering effektivt mot allvarlig depression

Personer som lider av djup depression kan behandlas effektivt genom att stimulera de djupa delarna av hjärnans belöningssystem, visar en ny studie från Freiburgs universitet i Tyskland. Forskningsresultaten ger hopp för allvarligt deprimerade personer som inte svarar på traditionell behandling.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 29 januari 2020

Studien pågick under ett år och omfattade 16 personer som lidit av depression mellan 8 till 16 år, utan att situationen förbättrats. I genomsnitt hade de behandlats med 18 läkemedelsbehandlingar, 20 ECT-behandlingar samt 70 timmar psykoterapi – utan framgång.

Med hjälp av elektroder stimulerades de djupa delarna av hjärnans belöningssystem och deltagarnas mående utvärderades varje månad enligt standardskalan, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale.

Förbättring inom en vecka

Vid studiens slut hade symtomen förbättras för alla patienter med genomsnitt 50%. För hälften förbättrades situationen till en nivå då behandling inte krävs. De flesta upplevde en signifikant förbättring redan under den första veckan.

– Det mest övertygande från studien är den långsiktiga effekten hos djupt deprimerade personer. De flesta traditionella behandlingar slutar att vara effektiva efter månader och år. Vi demonstrerade för första gången i en storskalig studie att djup hjärnstimulering är ett alternativ för djupt deprimerade personer som inte svarar på traditionella behandlingsmetoder, säger Professor Thomas Schläpfer vid Freiburgs universitet.

Forskningsresultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology.