Hjärnstimulering mot allvarlig depression

Personer som lider av djup depression kan behandlas effektivt genom att stimulera de djupa delarna av hjärnans belöningssystem, visar en ny studie från Freiburgs universitet i Tyskland. Forskningsresultaten ger hopp för allvarligt deprimerade personer som inte svarar på traditionell behandling.


Studien pågick under ett år och omfattade 16 personer som lidit av depression mellan 8 till 16 år, utan att situationen förbättrats. I genomsnitt hade de behandlats med 18 läkemedelsbehandlingar, 20 ECT-behandlingar samt 70 timmar psykoterapi – utan framgång.

Med hjälp av elektroder stimulerades de djupa delarna av hjärnans belöningssystem och deltagarnas mående utvärderades varje månad enligt standardskalan, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale.

Förbättring inom en vecka

Vid studiens slut hade symtomen förbättras för alla patienter med genomsnitt 50%. För hälften förbättrades situationen till en nivå då behandling inte krävs. De flesta upplevde en signifikant förbättring redan under den första veckan.

– Det mest övertygande från studien är den långsiktiga effekten hos djupt deprimerade personer. De flesta traditionella behandlingar slutar att vara effektiva efter månader och år. Vi demonstrerade för första gången i en storskalig studie att djup hjärnstimulering är ett alternativ för djupt deprimerade personer som inte svarar på traditionella behandlingsmetoder, säger Professor Thomas Schläpfer vid Freiburgs universitet.

Forskningsresultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neuropsychopharmacology.