Behandling av depression

Depression kan behandlas med fysisk aktivitet, samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel. Ofta ges dessa behandlingsalternativ i kombination.


Ledsen hundMedicin eller annan terapi?

Generellt så kan man säga att människor med svår depression och människor med dystymi känner en tydligare effekt av antidepressiva läkemedel än av övrig terapi.

För dig som har en mild eller en måttlig egentlig depression anses idag fysisk aktivitet och/eller samtalsterapi vara tillräckligt. Ju lindrigare depression du har kan fysisk aktivitet vara första steget, eventuellt kombinerat med samtalsterapi, även kallad för psykoterapi.

Om detta tillsammans inte häver tillståndet eller om man redan från början har en svårare depression är behandling med antidepressiva läkemedel den bästa lösningen.

Kom ihåg att detta är väldigt generaliserat och behandlingen ska alltid vara anpassad efter dig och din livssituation. Följ flikarna i fakta menyn till vänster för att läsa mer om olika behandlingsformer för depression.

Fysisk aktivitet

Vid lätt till måttlig depression har det på senare år, i ett flertal studier, visats att fysisk aktivitet i exempelvis form av dagliga (raska) promenader på cirka 30 minuter har tillräcklig effekt så att läkemedel kan undvikas. Läs mer om varför fysisk aktivitet hjälper mot depression.

Elbehandling – ECT

Vid svår depression är elbehandling mycket effektivt. När du behandlas med elbehandling får du korta pulser av ström genom hjärnan som sätter igång ett kontrollerat krampanfall som varar i 15 – 60 sekunder. Vanligen behandlas du två till tre gånger i veckan och får sammanlagt fem till tolv behandlingar.

Behandlingen kan låta dramatisk, men under behandlingen känner du ingenting. Du vaknar upp 5-10 minuter senarer. Efter behandlingen kan du känna dig trött och förvirrad, och känna av en lättare huvudvärk.