PDT – Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi, PDT, fokuserar på det undermedvetna och hur det påverkar vem vi är och hur vi fungerar. Enligt det psykodynamiska perspektivet är de psykiska symtomen ett resultat av inre konflikter som motstridiga krav, behov och önskningar.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 16 oktober 2020
Sidoprofil av en kvinna som blundar

PDT kan behandla flera olika psykiska besvär.

Målet med PDT är att få en bättre självinsikt och självkännedom för att förstå vad som orsakar symtomen. Tanken är att om man förstår vad som framkallar symtomen så blir det lättare att hantera dem och göra nödvändiga förändringar. Ett centralt fokus med psykodynamisk terapi är ett nu och då-fokus, där man tittar tillbaka på tidigare erfarenheter och upplevelser, och hur dessa hänger ihop med ens mående.

Så ser PDT-behandling ut

Psykodynamisk terapi är mer öppen och mindre strukturerad än andra terapiformer som till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT. Du får prata mer fritt och kommer troligtvis hoppa mellan olika ämnen. Till skillnad från andra terapiformer kommer din terapeut leda dig mindre, det är snarare du som håller i taktpinnen. Behandlingen kan därför se väldigt olika ut för olika personer.

Du och din terapeut arbetar tillsammans för att gå till botten med dina problem. Slutmålet är att förbättra din självinsikt och självkännedom så att du blir bättre på att hantera dina känslor.

I regel träffar du terapeuten en gång i veckan, en timme per gång. Behandlingens längd varierar från person till person; för vissa tar det några veckor att nåt slutmålet medan det kan ta några år för andra.

Vad kan PDT behandla?

PDT används för att behandla ångest, panikångest, depression, tvångssyndrom (OCD) och ätstörningar. Även personer utan mental ohälsa använder sig av PDT för att kunna förstå sig själv bättre och förstå vad olika känslor och tankar betyder, och hur de påverkar dem, positivt som negativt.

De flesta som gått igenom en PDT-behandling fortsätter att må bättre efter avslutad behandlning och behöver i mindre utsträckning återuppta den. Detta kan bero på att slutmålet för PDT är att gå till botten med klientens problem.