PDT – Psykodynamisk terapi

Enligt det psykodynamiska perspektivet är de psykiska symtomen ofta ett resultat av omedvetna inre konflikter som motstridiga krav, behov och önskningar. Målet med psykodynamisk terapi, PDT, är att hjälpa dig att förstå och bearbeta dessa inre konflikter.

Sidoprofil av en kvinna som blundar

PDT kan behandla flera olika psykiska besvär.


Målet med PDT är att få en bättre självinsikt och självkännedom för att förstå vad som orsakar symtomen. En viktig del i psykodynamisk terapi är att gå igenom din livshistoria. Du och din behandlare tittar tillbaka på tidigare erfarenheter, upplevelser, relationer och minnen. Samt hur dessa hänger ihop med ditt liv idag.

Så ser PDT-behandling ut

Målet med behandlingen är att hjälpa dig att förstå och bearbeta de inre konflikterna som i längden kan lindra dina symtom.

Du träffar terapeuten en gång i veckan, en timme per gång. Behandlingens längd varierar från person till person. För vissa tar det några veckor medan det kan ta några år för andra.

Vad kan PDT behandla?

PDT används för att behandla en rad olika diagnoser som bland annat ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom och social fobi. Även personer utan mental ohälsa använder sig av PDT för att kunna förstå sig själv bättre och förstå vad olika känslor och tankar betyder, och hur de påverkar dem, positivt som negativt.