PDT – Psykodynamisk terapi

Enligt det psykodynamiska perspektivet är de psykiska symtomen ofta är ett resultat av omedvetna inre konflikter som motstridiga krav, behov och önskningar. Målet med psykodynamisk terapi, PDT, är att hjälpa dig att förstå och bearbeta de inre konflikterna.

Redaktionen, Skribent
Granskad av Milla Leskinen, Leg. psykolog
Senast uppdaterad 25 januari 2021
Sidoprofil av en kvinna som blundar

PDT kan behandla flera olika psykiska besvär.

Målet med PDT är att få en bättre självinsikt och självkännedom för att förstå vad som orsakar symtomen. En viktig del i psykodynamisk terapi är att gå igenom din livshistoria. Du och din behandlare tittar tillbaka på tidigare erfarenheter, upplevelser, relationer och minnen. Samt hur dessa hänger ihop med ditt liv idag.

Så ser PDT-behandling ut

Psykodynamisk terapi är mindre strukturerad än andra terapiformer som till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT. Du får prata mer fritt och kommer troligtvis hoppa mellan olika ämnen. Till skillnad från andra terapiformer kommer din terapeut leda dig mindre. Det är snarare du som håller i taktpinnen. Behandlingen kan därför se väldigt olika ut för olika personer.

Målet med behandlingen är att hjälpa dig att förstå och bearbeta de inre konflikterna som i längden kan lindra dina symtom.

Du träffar terapeuten en gång i veckan, en timme per gång. Behandlingens längd varierar från person till person. För vissa tar det några veckor medan det kan ta några år för andra.

Vad kan PDT behandla?

PDT används för att behandla en rad olika diagnoser som bland annat ångest, depression, panikångest, social fobi, posttraumatisk stressyndrom och tvångssyndrom. Även personer utan mental ohälsa använder sig av PDT för att kunna förstå sig själv bättre och förstå vad olika känslor och tankar betyder, och hur de påverkar dem, positivt som negativt.