Depressionstestet

Testa dig själv om du är deprimerad. Svara på frågorna på detta självskattningstest som används världen över inom psykiatrin.

Linda Nestor, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 19 mars 2021
test – är du deprimerad?

Svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste tre dagarna.

MADRS-S är ett självskattningstest för depression som ofta används i psykiatrin.

Du svarar på nio frågor där du kan välja mellan sex svarsalternativ med olika poäng. Välj ett alternativ per fråga och tänk inte allt för mycket på frågan.

Du ska svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste tre dagarna.