Ny broschyr ska främja äldres psykiska hälsa

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och tre andra myndigheter har tillsammans tagit fram informationsbroschyren “Våga tala om psykisk ohälsa”, för äldre och anhöriga.

Äldre kvinna håller i en käpp

Broschyr ska främja äldres psykiska hälsa.


Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre ungefär var tionde person över 65 år lider av depression. Dock ses psykisk ohälsa ofta som en naturlig del av åldrandet vilket gör att många avstår från att söka vård. Det berättar Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande. 

Folkhälsomyndigheten har därför tillsammans med ett antal andra myndigheter tagit fram informationsbroschyren “Våga tala om psykisk ohälsa”, för äldre och anhöriga. Den finns i dagsläget tillgänglig online hos Socialstyrelsen, och kommer från augusti även kunna beställas som tryckt material. 

Informationsbroschyren innehåller råd och information om hur tecken på ångest och depression kan se ut, samt vägledning för den som behöver söka hjälp. Den ger även råd om hur det psykiska måendet kan främjas, exempelvis genom fysisk aktivitet, regelbunden social delaktighet och goda matvanor. 

“Alla har rätt till bästa möjliga psykiska hälsa, oavsett ålder”

– Äldres psykiska hälsa bör uppmärksammas på samma sätt som yngres psykiska hälsa. Genom att sprida informationsmaterialet hoppas vi att fler kommer att våga tala om psykisk ohälsa, och att de som behöver får rätt stöd och hjälp. Alla har rätt till bästa möjliga psykiska hälsa, oavsett ålder, säger Christel Lynch i pressmeddelandet. 

Det är Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Riksförbundet Hjärnkoll, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som tagit fram informationsbroschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa”.