Så kan en depression förändra hjärnan

Nya hjärnforskning visar att depression är en sjukdom i förändring som kan kräva olika behandling vid olika skeden, ett tankesätt som redan anammats vid sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.

Kvinna sitter med korsade ben på en säng


I en studie på långvarig depression visar forskare i Kanada att många år av obehandlad depression kan kopplas till ökad hjärninflammation över tid.

Med PET-kamera undersökning har forskare bakom studien analyserat hjärninflammation hos 25 personer som lidit av depression i mer än tio år utan behandling och jämfört med 25 personer med obehandlad depression i mindre än tio år. Resultaten tyder på att personer med långvarig depression har 30 procent högre nivåer av inflammationsmarkörer i hjärnan.

– Mer inflammation i hjärnan är ett vanligt förlopp vid degenerativa hjärnsjukdomar allt eftersom de fortskrider, som vid Alzheimer och Parkinson, säger Jeff Meyer, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten är de första biologiska bevisen för stora förändringar i hjärnan kopplat till långvarig depression och tyder på att depression har flera olika stadier som kräver olika behandling. Även om depression inte är sett som en degenerativ sjukdom talar ökande inflammationsnivåer för att sjukdomen ändå är progressiv. Trots det behandlas depression i princip lika oberoende av hur länge en person har varit sjuk.

Forskare undersöker nu möjligheter att behandla senare stadie av depression med redan tillgängliga läkemedel med mål att dämpa inflammation.