Probiotika hjälper mot bipolär sjukdom

Probiotika minskar inflammation i magen hos personer med bipolär sjukdom, visar ny forskning från Shepard Pratt Health System, USA.

Skål med fil och bär

Probiotika hjälper mot bipolär sjukdom.


Bipolär sjukdom (manodepressiv) är en psykisk sjukdom som kännetecknas av depressiva perioder som varvas med maniska perioder. Sjukdomen drabbar ungefär tre procent av befolkningen och behandlas vanligtvis med terapi och läkemedel.

Nu visar forskning från Shepard Pratt Health System i USA att probiotika kan hjälpa personer med bipolär sjukdom.

Forskarna utgick från det faktum att inflammation i mag-tarmkanalen förvärrar symtomen för bipolär sjukdom. Genom att behandla patienter med probiotika, minskade inflammationen.

Färre sjukhusbesök med probiotika

Studien omfattade en grupp patienter som under sex månader fick probiotikabehandling eller placebo, utöver den vanliga medicineringen. Resultaten visade att gruppen som fick probiotikabehandling behövde färre sjukhusbesök jämfört med placebogruppen. Effekten var speciellt påtaglig hos patienter som hade mycket inflammation vid studiens start.

Koppling mellan magen och hjärnan

Det är väl känt sedan tidigare att det finns en koppling mellan magen och hjärnan. En god bakterieflora i mag-tarmkanalen ger ett bättre välbefinnande. En obalans i bakteriefloran har kopplats till allergier, autoimmuna sjukdomar och psykologiska problem.

Forskarna menar att manipulation av bakteriefloran bör vara ett behandlningsområde som bör studeras vidare för flera olika sjukdomar.