Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi där målet är att lära sig nya beteenden och tankemönster för att minska de psykologiska besvären. KBT-behandlingen genomförs tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut. Idag går det även att prata med en psykolog online och gå i KBT via internetbehandlingar och via chatterapi.

Kvinna andas in vårluften


Psykoterapi  kan hjälpa dig som bland annat lider av depression, ångest, stress och sömnproblem. Men även dig med fobier, ätstörningar eller som vill sluta röka.

Behandlingen kan ges i kombination med andra behandlingar som antidepressiva läkemedel.

Det finns flera olika former av psykoterapi. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en av de mest vanliga terapiformerna.

Vad är KBT?

En persons beteenden, tankar och känslor formas i samspel med miljön. Målet med KBT-behandlingen är att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster för att minska de psykologiska besvären. Samt förebygga att de kommer tillbaka. Kan man förändra sina tankar och beteenden så kan man förhoppningsvis förändra sina känslor till det bättre. Detta genom övningar och uppgifter.

KBT används för att behandla en rad olika problem. kognitiv depression, ångest, stress, sömnproblem och olika former av missbruk. Kan även användas för autism, add, adhd och dyslexi.

Behandlingsområden:

Så går KBT till

KBT inleds med en beteendeanalys. Man analyserar det problematiska beteendet, faktorerna som ligger bakom beteendet och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Det är först efter analysen som ett mål och delmål kan sättas upp, och en plan kan göras. Genom att ha tydliga mål och delmål från början blir det lättare att bedöma hur det går med terapin.

Vilka metoder som används varierar. Den kan innefatta övningar där du stegvis får göra sådant som du vanligtvis undviker på grund av obehag, rollspel för att träna på svåra situationer och avslappningsövningar. Det ingår också teoretisk utbildning så att du förstår de olika metoderna och dess syfte.

Vare sig behandlingen sker på traditionellt vis eller med en psykolog på nätet, så har du alltid en nära dialog med din psykolog.

Vid KBT så fokuserar man på den aktuella situationen här och nu, inte är för att det förflutna inte har betydelse, men för att det inte går att förändra det som varit. Däremot kan vi förändra vad vi gör och tänker här och nu. 

KBT Tips – Olika former av KBT

Genom åren har KBT vidareutvecklats och idag finns det olika former av terapin. Ni hittar tips på kbt behandlingar nedan.

Dialektisk beteendeterapi, DBT

Utvecklades för att behandla självmordsnära och självskadande personer med emotionellt instabil personlighetssyndrom, EIPS. EIPS kallades tidigare för borderline. Det centrala med DBT är acceptans och förändring. Man lär sig acceptera verkligheten samtidigt som man jobbar med att göra nödvändiga förändringar. Under behandlingen lär du dig olika färdigheter som att sätta gränser och konflikt- och problemlösning.

Acceptance and commitment therapy, ACT

Anpassad för dig som besväras av ångest, beroenden och kronisk värk. Inom ACT lär man sig att acceptera svårigheterna och hitta sätt att hantera dem. Detta skiljer sig från traditionell KBT där man försöker förändra tankar och beteenden som orsakar de psykologiska besvären.

Compassion focused therapy, CFT

Mår du dåligt av att du sätter för höga krav på dig själv, har låg självkänsla eller stress så kan CFT vara en bra terapiform.

Schemafokuserad psykoterapi

Behandlar en rad olika besvär som till exempel EIPS, relationsproblem, depression och missbruk. Denna form av KBT kombinerar olika teorier och metoder från olika former av psykoterapi.

KBT online

Idag erbjuder både landsting och privata aktörer KBT online. Behandlingen består av ett program indelat i flera delar. Du får göra olika övningar och uppgifter som i slutändan ska hjälpa dig att bli bättre. Psykologen följer din utveckling på distans under hela processen och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback.

Forskning har visat att KBT på nätet är minst lika effektivt som fysiska träffar. En stor fördel med en psykolog online är att tröskeln för att söka hjälp sänks. Dessutom kan man genomföra programmet i sin egen takt. Eftersom all information sker genom en dator kan patienten läsa informationen flera gånger. Vid en fysisk träff där man sitter och lyssnar på psykologen finns det en risk att man inte hinner ta in all information.

KBT övningar

Olika typer av övningar inom KBT handlar om att man ska förändra hur man ser på saker, det handlar om olika typer av beteenden, tankar och känslor som tyvärr kan vara orsaken till negativitet i livet. Syftet med KBT övningar är därför fokuserade runt att först få förståelse för sina beteendemönster och sedan få rätt verktyg för att göra något åt dessa. Många känner en stor ångest och kbt övningar ger ofta lindring i dessa ångest känslor.

Det finns många olika typer av böcker online också om du vill läsa på mer om hur du kan göra olika typer av kbt övningar.

KBT depression – Kognitiv depression

När en person känner sig deprimerad är det viktigt att informationen når personen att det faktiskt finns effektiva behandlingsmetoder med stöd från forskningen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har påvisats som en av de mest effektiva psykologiska behandlingarna runt depression. Kognitiv depression är ett ord som ofta används i sammanhanget.

Vid svårare fall av depression så är det inte nödvändigtvis så att endast KBT ger bäst resultat, i vissa fall behöver man möjligen kombinera med antidepressiva. Har du däremot medelsvår depression så har KBT visat sig vara lika bra som läkemedel och sist om du leder av en lättare typ av depression så är faktiskt KBT den enskilt bästa metoden för att linda depressionen.

KBT är effektivt för depression för att risken för återfall har visat sig vara lägre vid avslutad KBT behandling, det är också så att läkemedel ger fler biverkningar än vad KBT orsakar.

Hur länge pågår behandlingen?

Det beror på vilka problem du har och vilka mål som finns. Vanligtvis mellan 5-20 veckor. Du träffar terapeuten en gång i veckan och får göra hemuppgifter mellan träffarna. Undantag finns. Vid dialektisk beteendeterapi (DBT), som är en form av kognitiv beteendeterapi, kan behandlingen pågå under ett års tid.

Om behandlingen inte fungerar

KBT och annan psykoterapi är en effektiv behandling som har hjälpt många. Dock finns det inga garantier att det kommer att fungera för dig. Det kanske tar tid innan behandlingen känns rätt eller att du periodvis inte känner dig mottaglig för behandling. Eller att du inte känner dig bekväm med psykologen. En god idé är att prata med olika personer. Sök hjälp någon annanstans om du tidigare sökt psykologisk hjälp men inte känt att det fungerade.