Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi där målet är att lära sig nya beteenden och tankemönster för att minska de psykologiska besvären. KBT-behandlingen genomförs tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut. Idag går det även att prata med en psykolog online och gå i KBT via internetbehandlingar och via chatterapi.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Granskad av Milla Leskinen, Leg. psykolog
Senast uppdaterad 27 april 2021
Kvinna andas in vårluften

Psykoterapi  kan hjälpa dig som bland annat lider av depression, ångest, stress och sömnproblem. Men även dig med fobier, ätstörningar eller som vill sluta röka.

Behandlingen kan ges i kombination med andra behandlingar som antidepressiva läkemedel.

Det finns flera olika inriktningar inom psykoterapi. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en av de mest vanliga terapiformerna.

Vad är KBT?

En persons beteenden, tankar och känslor formas i samspel med miljön. Målet med KBT-behandlingen är att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster för att minska de psykologiska besvären. Samt förebygga att de kommer tillbaka. Detta genom övningar och uppgifter.

KBT används för att behandla en rad olika problem. Depression, ångest, stress, sömnproblem och olika former av missbruk. Kan även användas för autism, add, adhd och dyslexi.

Behandlingsområden:

Så går KBT till

KBT inleds med en beteendeanalys. Man analyserar det problematiska beteendet, faktorerna som ligger bakom beteendet och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Det är först efter analysen som ett mål och delmål kan sättas upp, och en plan kan göras. Genom att ha tydliga mål och delmål från början blir det lättare att bedöma hur det går med terapin.

Vilka metoder som används varierar. Den kan innefatta övningar där du stegvis får göra sådant som du vanligtvis undviker på grund av obehag, rollspel för att träna på svåra situationer och avslappningsövningar. Det ingår också teoretisk utbildning så att du förstår de olika metoderna och dess syfte.

Vare sig behandlingen sker på traditionellt vis eller med en psykolog på nätet, så har du alltid en nära dialog med din psykolog.

KBT online

Idag erbjuder både landsting och privata aktörer KBT online. Behandlingen består av ett program indelat i flera delar. Du får göra olika övningar och uppgifter som i slutändan ska hjälpa dig att bli bättre. Psykologen följer din utveckling på distans under hela processen och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback.

Forskning har visat att KBT på nätet är minst lika effektivt som fysiska träffar. En stor fördel med en psykolog online är att tröskeln för att söka hjälp sänks. Dessutom kan man genomföra programmet i sin egen takt. Eftersom all information sker genom en dator kan patienten läsa informationen flera gånger. Vid en fysisk träff där man sitter och lyssnar på psykologen finns det en risk att man inte hinner ta in all information.

Hur länge pågår behandlingen?

Det beror på vilka problem du har och vilka mål som finns. Vanligtvis mellan 5-20 veckor. Du träffar terapeuten en gång i veckan och får göra hemuppgifter mellan träffarna. Undantag finns. Vid dialektisk beteendeterapi (DBT), som är en form av kognitiv beteendeterapi, kan behandlingen pågå under ett års tid.