Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en inrikting inom psykoterapin där målet är att lära sig nya beteenden och tankemönster för att minska de psykologiska besvären. KBT-behandlingen genomförs tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut, antingen ensam eller i grupp. Numera går det även att prata med en psykolog online.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 18 november 2020
Kvinna andas in vårluften

KBT ersätter negativa tankar och beteenden med funktionella som får dig att må bättre.

Psykoterapi är den mest kända psykologiska behandlingen och grundar sig på psykologin som vetenskap. Behandlingen har ett brett användningsområde och kan hjälpa dig som bland annat lider av depression, ångest, stress och sömnproblem. Men även dig med fobier, ätstörningar eller som vill sluta röka.

Behandlingen fås oftast i kombination med antidepressiva läkemedel, fysisk aktivitet eller andra behandlingsformer.

Det finns flera olika inriktningar inom psykoterapi. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en av de mest vanliga inriktningarna.

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, grundar sig på inlärningsteorin som innebär att en persons beteenden, tankar och känslor formas i samspel med miljön. Målet med KBT-behandlingen är att, genom övningar och uppgifter, ersätta de beteenden, tankar och känslor som ger upphov till de psykologiska problemen med funktionella. Och på så sätt minska problemen och förebygga att de kommer tillbaka.

KBT används för att behandla en rad olika problem. Depression, ångest, stress, sömnproblem och olika former av missbruk. Men används även för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, Asperger syndrom, Add, Adhd och dyslexi.

Behandlingsområden:

Så går KBT till

Då KBT är en målorienterad behandlingsform så är samarbete och samförstånd med psykologen en viktig del.

KBT inleds med en beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Man analyserar det problematiska beteendet, faktorerna som ligger bakom beteendet och dess konsekvenser. Det är först efter beteendeanalysen som ett mål och delmål kan sättas upp, och en plan kan göras. Genom att ha tydliga mål och delmål från början blir det lättare för dig och din psykolog att bedöma hur det går med terapin.

Vilka metoder som används varierar, men kan innefatta övningar där du stegvis får göra sådant som du vanligtvis undviker på grund av obehag, rollspel för att träna på svåra situationer, avslappningsövningar som mindfulness och ta del av självhjälp. Det ingår också teoretisk utbildning så att du förstår de olika metoderna och dess syfte, samt kunskap om det du behandlas för.

Vare sig behandlingen sker på traditionellt vis, med fysiska träffar, eller med en psykolog på nätet, så har du alltid en nära dialog med din psykolog.

KBT online

Idag erbjuder både landsting och privata aktörer KBT online. Behandlingen består av ett program indelat i flera moduler där du får göra olika övningar och uppgifter som i slutändan ska hjälpa dig att bli bättre. Psykologen följer din utveckling på distans under hela processen och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback.

Forskning har visat att KBT på nätet är minst lika effektivt som traditionell KBT-behandling med fysiska träffar. En stor fördel med att ta hjälp av en psykolog online är att tröskeln för att söka hjälp sänks. Dessutom kan man genomföra programmet i sin egen takt. Eftersom all information sker genom en dator kan patienten läsa informationen flera gånger. Vid en fysisk träff där man sitter och lyssnar på psykologen finns det en risk att man inte hinner ta in all information.

Hur länge pågår behandlingen?

Det beror på vilka problem du har och vilka mål som finns. Men vanligtvis mellan 5-20 veckor där du träffar terapeuten en gång i veckan och får göra hemuppgifter mellan träffarna. Undantag finns dock. Vid dialektisk beteendeterapi (DBT), som är en form av kognitiv beteendeterapi, kan behandlingen pågå under ett års tid.