Psykolog online – effektivt och bekvämt

Att få hjälp för sin psykiska hälsa av en psykolog online blir alltmer populärt. Trots kritiker visar forskning att onlineterapi är en effektiv behandlingsmetod som också är bekväm.

Ett par händer och en laptop

Att träffa en onlinepsykolog har många fördelar.


På senare tid har det blivit alltmer populärt att prata med en psykolog online när man söker hjälp för mental ohälsa. Nya och befintliga psykologkliniker börjar nu erbjuda psykologisk hjälp online.  Som privatperson kan det kännas skönt att kunna få terapi utan att behöva lämna hemmets bekvämlighet.

En del anser dock att det fysiska mötet är mer effektivt än att prata med en psykolog online. Kritikerna menar att en onlinepsykolog inte kan observera patientens kroppsspråk, röstens ton och hur patienten beter sig i övrigt – och kan därför inte göra en fullständigt bedömning.

Dessutom menar man att onlinemötet blir opersonligt; det går inte att bygga en tät relation mellan patient och psykolog som vid ett fysiskt möte.

Det säger forskningen

Trots oro, visar forskning att onlineterapi kan vara väldigt effektivt, och i vissa avseenden även bättre än traditionell terapi.

Flera forskningsstudier ger tummen upp för onlinepsykologer. En tysk-schweizisk studie från 2014 menade att internetbaserad terapi är lika effektiv som en fysisk träff med en psykolog. En annan studie från 2018 fastslog att kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet är ”effektivt, acceptabelt och praktiskt”. Forskarna skriver i forskningsrapporten att online-KBT är effektivt för att behandla depression, panikångest, ångest och social fobi. I en svensk studie från 2014 kom man fram till att onlineterapi inte bara är effektivt för att behandla ångestsjukdomar, men att det även är kostnadseffektivt.

Kvinna sitter med sin laptop på soffa

En fördel med att prata med en psykolog online är att du inte behöver lämna hemmet.

Fördelar med terapi över nätet

  • Enkelt och bekvämt. Du slipper ta dig till mottagningen. Eftersom all behandling sker över nätet kan du vara hemma. Detta kan var extra fördelaktigt om du bor i ett mer avlägset område. Dessutom är det generellt sätt lättare att få en tid.
  • Kan vara mer effektivt. Patienten kan minnas ny information bättre. Man kan gå igenom textmaterialet i sin egen takt och flera gånger om.  Kontrollfrågor på det man har läst säkerställer att man förstår och kommer ihåg det man läst.
  • Sänker tröskeln. Psykisk ohälsa är fortfarande tabubelagt. Många håller tyst om sina psykologiska besvär – och ännu fler undviker att söka hjälp. I och med att det nu går att få hjälp från hemmets bekvämlighet, sänks tröskeln för att söka hjälp. Detsamma gäller personer som lider av social fobi som helst undviker fysiska träffar. Onlinemötet gör det lättare för dem.
  • Billigare. Att behandlas av en onlinepsykolog är i regel billigare än traditionell behandling.
  • Psykologen kan behandla fler. Studier har visat att det tar mindre tid för psykologen att behandla en patient online och kan således behandla fler patienter.