Schizofreni

Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen som gör att du upplever verkligheten annorlunda; gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut. Du har hallucinationer eller vanföreställningar. Som sjuk kan det vara svårt att förstå att man är drabbad, vilket gör att tillståndet är svårare att behandla. Men behandling som gör att du kan få en fungerande vardag finns om du behandlas tidigt.

Redaktionen
Senast uppdaterad 6 juli 2020
Kvinna med schizofreni

Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar där patienten upplever verkligheten annorlunda. Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen.

Vad är schizofreni?

Vid schizofreni är gränsen mellan verklighet och fantasi utsuddad. Personer med schizofreni får hallucinationer och har svårt att skilja på vad som är verkligt och vad som är fantasi. Av denna anledning saknar ofta den drabbade sjukdomsinsikt, vilket gör att man inte söker vård i tid.

För att diagnostiseras med schizofreni måste sjukdomen ha varat i minst 6 månader och du måste ha svårt att hantera vardagen. Idag lever 35 000 svenskar med sjukdomen.

Symtom

Det som kännetecknar sjukdomen är hallucinationer och vanföreställningar som upplevs via alla sinnen. Detta i sin tur påverkar den drabbades beteende.

 • Hallucinationer i form av ljud såsom röster som kommentarer. Rösterna kan befalla den drabbade att göra saker. Om personen gör som rösten säger kan det bli farligt.
 • Hallucinationer i form av illusioner; du ser saker som egentligen inte finns. Till exempel döda personer, otäcka och förvrängda varelser eller småkryp.
 • Du är övertygad om att du är förföljd eller hotad till livet, fast omgivningen vet att det inte stämmer.
 • Du tolkar en sak eller händelse som något annat.
 • Du känner dofter som ingen annan känner.

Andra symtom

 • Svårt att sova före, under och efter en psykos.
 • Ångest.
 • Känner dig tom eller apatisk.
 • Självmordstankar.
 • Känslig för olika intryck. Varierar från dag till dag.
 • Svårt att planera och uträtta saker hemma.
 • Svårt med studier och arbete.
 • Du blir inåtvänd.

Behandling

Målet med behandlingen är att du ska få en vardag du trivs med och kan utföra aktiviteter som får dig att må bra. Det genom att minska hallucinationerna och vanföreställningarna, och risken för psykoser. Det kan ta flera år och kräva olika former av behandling för att bli bra igen.

Vanligen sker behandling av schizofreni med psykoterapi och antipsykotiska läkemedel. Men kan även innefatta utbildning och gruppträffar.

En tredjedel blir helt friska med hjälp av medicinering under livet, en tredjedel får leva med sjukdomen men mår bättre tack vara behandling, den sista tredjedelen blir inte av med sjukdomen och får svårigheter i livet på grund av det. Sjukdomen blir dock lindrigare med åren.

Ju tidigare du få behandling, desto större är chansen att du återhämtar dig.

Är inte en multipel personlighetsstörning

Det är lätt att förväxla schizofreni med multipel personlighetsstörning. Ordet schizofreni betyder nämligen kluven personlighet. Schizofreni är inte alls lik multipel personlighetsstörning där den drabbade har flera olika personligheter eller så kallade alter egon. En schizofren person har bara en personlighet. Men hallucinationerna gör att en schizofren person beter sig annorlunda som kan uppfattas som olika personligheter.