Depressionstestet MADRS-S

Testa dig själv med MADRS-S om du är deprimerad. Svara på frågorna på detta självskattningstest som används världen över inom psykiatrin.


test – är du deprimerad?

Svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste tre dagarna.

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) utvecklades ur Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS). Det finns två versioner, den ena MADRS är en administrerad process genom certifierade kliniker medan versionen som vi erbjuder här är självtestet MADRS-S.

Instrumentet (testet) har visat god tillförlitlighet och har jämförts med Beck Depression Inventory (BDI). De två visade sig vara nästintill likvärdiga i diagnostiseringen.

MADRS-S är ett självskattningstest för depression som ofta används i psykiatrin. Depression är tufft och det är viktigt att du i lugn och ro kan göra detta test.

Du svarar på nio frågor där du kan välja mellan sex svarsalternativ med olika poäng. Välj ett alternativ per fråga och tänk inte allt för mycket på frågan.

De nio frågorna innefattar frågor som berör din sinnesstämning, din sömn hela vägen till livslust.

Du ska svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste tre dagarna.