Därför hjälper motion mot depression

Att motion har en positiv effekt på depression, det är bevisat. Men nu har forskare kartlagt varför motion är så bra vid depression och på vilket sätt träningen motverkar depressiva symptom.


Därför hjälper motion mot depressionFör att tydligt kunna se vad som händer i hjärnan och kroppen vid depression och motion så ger nu forskare, i en ny studie, en övergripande förklaring till motionens positiva effekt. Detta efter att ha undersökt ett stort antal studier inom ämnet.

Studien visade att det finns flera olika orsaker som tillsammans bidrar till den positiva effekten:

  • Depression leder ofta till kognitiva symptom; så som negativa tankemönster och koncentrationssvårigheter. Men vid fysisk träning så förbättras den del av hjärnan som styr detta. Vilket gör att du lättare kan hantera din depression med hjälp av motion.
  • Motion ökar halten av vissa specifika protein i hjärnan. Något som deprimerade människor ofta har en lägre halt av.
  • Motion förbättrar minnet och inlärningsförmågan – något som försämras vid depression.
  • Motion ger en ökad självkänsla, både fysiskt och psykiskt.
  • Motion minskar problemen med sömnstörningar, något som är vanligt vid depression.
  • Anhedoni (oförmågan till glädje, lust och intresse) minskas vid träning.

– Motionen kan liknas vid en byggnadsställning – något stabilt att luta sig emot. Förhoppningsvis leder våra forskningsresultat till att motion implementeras som en klinisk intervention vid depression, säger Torbjörn Josefsson, universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad och en av forskarna bakom den nya studien.