Därför gör depression dig trött

Depression och trötthet går hand i hand. Men det finns åtgärder du kan vidta för att motverka tröttheten.

Leende kvinna sitter på ett kafe


Depression kan orsaka extrem trötthet. Bara att stiga upp ur sängen eller värma din matlåda i mikrovågsugnen kan kännas som ens alltför svår uppgift. 

Enligt en kanadensisk studie från 2018 känner sig 90 % av alla som lider av svår depression av trötthet. I denna artikel går vi igenom sambandet mellan depression och trötthet.

Vad orsakar trötthet vid depression?

Trött, seg och omotiverad. Så kan man känna sig när man är deprimerad. Men kronisk trötthet kan också ligga bakom depressionen. Den onda cirkeln är svår att bryta. 

Att man känner sig trött vid depression kan ha flera orsaker:

  • Sömn
  • Kost
  • Stress
  • Läkemedel

Sömn

En grundläggande förutsättning för att vi ska må bra fysiskt och psykiskt är en god sömn. När vi sover får hjärnan möjlighet att bearbeta alla intryck vi fått under dagen och musklerna får tid att återhämta sig. Att inte sova bra enstaka nätter är inget att oroa sig för. Om sömnproblemen pågår under en längre period ökar det risken för att drabbas av depression. 

En god sömn handlar inte bara om hur många timmar man sover, utan kvaliteten på sömnen. Även om en person med depression sover tillräckligt många timmar så kan personen ändå känna sig trött. Personer som lider av depression har oftare en sämre sömnkvalitet jämfört med personer som inte är deprimerade. 

En studie från 2015 visar att det finns ett samband mellan depression och sömnapné. Sömnapné innebär att man får korta andningsuppehåll under sömnen. 

Kost 

Forskare har länge spekulerat kring hur kosten påverkar vår psykiska hälsa. I en metastudie från 2018 fann man att det finns en viss koppling mellan kost och depression. Personer som höll sig till en anti-inflammatorisk kost löpte lägre risk att utveckla depression. 

I en annan metastudie såg man en koppling mellan västerländsk diet och depression. En kost som innehåller mycket rött och processat kött, raffinerade produkter, fett och socker ökar risken för att drabbas av depressionssymtom.

Dock är forskarna eniga om att det behövs mer forskning.   

Personer som lider av depression prioriterar sällan en varierad och näringsrik kost – som kan ta tid att förbereda. Många väljer då att äta det som går snabbt och enkelt att förbereda, och som kanske inte är så nyttigt. 

Stress

Stress påverkar nivåerna av seretonin och dopamin. Dessa signalsubstanser reglerar vårt humör och mående. Stressfyllda händelser i livet ökar risken för depression. Det kan handla om relationer som brutits, bortgång av en familjemedlem, oro för ekonomin eller en cancerdiagnos. 

Forskning visar även att stress orsakar inflammation, som i sin tur leder till hypersomni och trötthet. 

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstanserna i hjärnan för att hjälpa hjärnan att reglera humöret och måendet. Likt andra läkemedel ger antidepressiva läkemedel biverkningar såsom extrem trötthet. 

Vad kan du göra?

Din läkare kan hjälpa dig att identifiera orsaken till trötthet. Det kanske är medicinerna som du tar eller en medicinsk åkomma som ligger bakom tröttheten. Din kan läkare kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en psykolog som kan behandla tröttheten.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gör dig mer stresstålig och förbättrar sömnkvaliteten. Forskning visar att 20 minuters låg till medelintensiv träning ökar energinivåerna och minskar tröttheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man rör på sig i minst 150 minuter per vecka. 

För att underlätta träningen så att du kommer upp i 150 minuter kan du dela upp den i flera korta pass under en sjudagarsperiod. 

Förbättra sömnkvaliteten

Att anamma goda rutiner innan sömnen kan öka din sömnkvalitet. Nedan följer några råd:

  • Undvik koffein och alkohol innan läggdags.
  • Sov inte för mycket under dagen.
  • Undvik att äta mycket mat innan du går och lägger dig.
  • Lägg dig och vakna vid samma tidpunkt varje dag.
  • Använd inte mobiltelefonen, datorn, tv eller surfplattan innan läggdags. 
  • Träna regelbundet, minst 150 minuters lågintensiv träning varje vecka.

Balanserad kost

Att äta en balanserad kost är viktigt oavsett om du sover dåligt eller inte. Håll dig till en kost rik på frukt och grönt. Nötter, frön, fisk, fullkorn och baljväxter är att rekommendera. Dra ner på processad mat, sockrade drycker, mättat fett och rött kött.

Färsk mat innehåller mycket antioxidanter som är bra för din fysiska och psykiska hälsa.