Behandlingar

Depression kan behandlas med fysisk aktivitet, samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel. Ofta ges dessa behandlingsalternativ i kombination.

Behandlingar

Antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel används för att bota olika former av depression.

Antidepressiva medlen ger en knuff i rätt riktning och ger dig så pass mycket mening i livet att du själv orkar ta tag i din depression och klarar av att bryta beteenden och mönster.

Efter att du är frisk från din depression behöver du fortsätta med din medicinbehandling under en period. I vissa fall måste antidepressiva medel tas livet ut.

Olika typer av läkemedel och dos

Det finns ett antal olika antidepressiva läkemedel i Sverige. Nya antidepressiva medel har färre biverkningar än äldre och dessa påverkar ofta serotonin i hjärnan. Det finns även läkemedel som påverkar ämnena noradrenalin och dopamin.

Hur du upplever de olika medicinerna skiljer sig från person till person och beror även på vilken dos du tar. Medicineringen måste därför vara rätt anpassad för just dig.

Det kan ta upp till ett par månader innan du upplever en förändring av medicineringen. Så låt det ta tid. De första veckorna kan medicineringen ge motsatt effekt och depressionen kan bli djupare för att sedan bli bättre.

Biverkningar

Äldre läkemedel ger fler biverkningar än nya. Biverkningarna minskar ofta efter några veckors medicinering. Exempel på biverkningar är hjärtklappning, minskad sexlust, svettningar samt sömnproblem.

Trots biverkningarna är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att först ha pratat med din läkare. Effekterna av biverkningarna blir mindre om medicineringen ökas stegvis istället för att ta full dos på en gång. Även när du slutar med din medicinering är det viktigt att göra det steg för steg, och inte göra det tvärt.

Antidepressiva medel skapar inte beroende.

Psykoterapi

Det finns flera psykoterapiformer. De vanligaste idag är kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Mest använd idag är KBT vilken fungerar för de flesta. Vid djupare problem kan dock de andra mer avancerade metoderna användas. Din läkare kan hjälpa dig till rätt behandling.

För äldre och vid postpartumdepression anses psykodynamisk terapi mest effektiv av alla terapiformer.

Vid all form av terapi är det viktigt att du själv är aktiv och delaktig för att behandlingen ska ge effekt. Det är viktigt att patienten ändrar något fundamentalt i sitt liv som exempelvis beteende, rutiner eller förhållanden.

Det är erkänt att psykoterapi ger minst lika bra effekt som medicinering vid lindrig eller måttlig depression.

Fysisk aktivitet

Vid lätt till måttlig depression har det på senare år, i ett flertal studier, visats att fysisk aktivitet i exempelvis form av dagliga (raska) promenader på cirka 30 minuter har tillräcklig effekt så att läkemedel kan undvikas.

Medicin eller annan terapi?

Generellt så kan man säga att människor med svår depression och människor med dystymi känner en tydligare effekt av antidepressiva än av övrig terapi.

För dig som har en mild eller en måttlig egentlig depression anses idag fysisk aktivitet och/eller samtalsterapi vara tillräckligt. Ju lindrigare depression du har kan fysisk aktivitet vara första steget, eventuellt kombinerat med samtalsterapi.

Om detta tillsammans inte häver tillståndet eller om man redan från början har en svårare depression är behandling med antidepressiva läkemedel den bästa lösningen.

Kom ihåg att detta är väldigt generaliserat och behandlingen ska alltid vara anpassad efter dig och din livssituation.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Dela med dig av dina tankar på vårt stora hälsoforum, Healthcare Forum.

×
Healthcare Media inte har inte möjlighet att ge medicinska råd.
+ 3 = 5

Senast från Healthcare Media