Även nyblivna pappor kan bli deprimerande

Enligt en ny forskning så visar 15 procent av alla nyblivna pappor i Stockholms län depressiva symptom.

Redaktionen
Senast uppdaterad 21 september 2015

Det har tidigare varit känt att kvinnor kan drabbas av förlossningsdepression. Alltså att du som kvinna känner dig nedstämd det första halvåret efter att ditt barn har fötts. För att hjälpa kvinnor får de därför fylla i ett formulär om hur de mår cirka åtta veckor efter förlossningen.

Men nu visar en ny studie från Karolinska institutet att även män kan drabbas av förlossningsdepression. Enligt enkätsvaren som forskningen bygger på så hade 15 procent av de 3600 män som svarade på frågorna depressions-symptom de första halvåret efter att de blivit pappor.

”Föräldraskapet kan innebära en stor omställning. Kraven och belastningen ökar”, säger Magdalena Carlberg som står bakom studien till SVT.