Inflammation tros bidra till depression

Inflammationshämmande medicin i kombination med antidepressiva ska nu testas som behandling mot depression i ny studie. Detta eftersom inflammation kan vara en bidragande orsak till depression.

Redaktionen
Senast uppdaterad 21 september 2015

Det är väldigt troligt att inflammation i hjärnan är en bidragande orsak till depression enligt Daniel Lindqvist som ingår i forskningsgruppen i Lund. Många rapporter, studier och djurstudier pekar på samma sak.

Ett inflammatoriskt pådrag kan nämligen påverka serotonin-, dopamin- och noradrenalinnivåerna.

Forskningsgruppen planerar nu att starta en ny studie för att se hur antiinflammatoriska preparat verkar tillsammans med antidepressiv medicin vid behandling av depression. Om detta stämmer kan det ske ett paradigmskifte i psykiatrin.