Detta påverkar din psykiska hälsa på arbetet

Höga krav och lite kontroll på din arbetsplats ökar risken för utmattningssyndrom och depression.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanfattat 20 års studier över hur arbetsmiljön påverkar vår psykiska hälsa.

Det som påverkar mest är höga krav och liten kontroll. Även mobbning och brist på stöd från kollegor och chefer påverkar stort för risken att få depression och utmattningssyndrom. Även osäker anställning är en påvisad faktor.

Se hela studien här.