Fel vård till deprimerade äldre

Många äldre som är deprimerade får inte rätt hjälp då de oftast vårdas inom primärvården istället för inom psykiatrin. Inom primärvården får de oftast för höga doser läkemedel eller ingen behandling alls.

Redaktionen
Senast uppdaterad 21 september 2015

Enligt en utredning, som Socialstyrelsen har gjort, ökar utskrivningen av antidepressiva inom primärvården med åldern på patienterna.

Sölve Elmståhl, chef på geriatriska kliniken i Lund, säger till Svenska Dagbladet att äldre oftast har en försämrad njurfunktion och är därför komplicerade patienter att behandla. ”Doserna måste sänkas. Geriatrisk kompetens är nödvändigt för att hantera den här typen av patienter.”

Samtidigt finns det en risk att de äldre får för lite behandling inom primärvården då samtalsterapi inte erbjuds i lika stor utsträckning till äldre.

”Detta skapar stort lidande hos äldre. Man ska inte se psykisk sjukdom som en del av åldrandet. Finns det en psykisk sjukdom ska den behandlas” säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, till Svenska Dagbladet.