ACT – Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy, ACT, är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT. Båda terapiformerna delar därför en del tekniker med varandra. Det som kännetecknar ACT är att patienten lär sig att acceptera och leva med sina negativa tankar och känslor istället för att ersätta dem.

Redaktionen, Skribent
Senast uppdaterad 25 januari 2021
Solnedgång sjö

ACT är en vidareutveckling av KBT.

Gemensamt för de båda terapiformerna är att de innefattar exponerinsbaserad terapi och hjälper patienten att hantera sina negativa tankar och känslor. Den stora skillnaden är hur de ska ska hanteras.

Målet med ACT är att lära sig acceptera positiva och negativa delar av livet och lära sig leva med dem. Ett stort fokus är också att lära patienten att vara närvarande i nuet. ACT delar mycket med mindfulnessbaserad terapi som handlar om acceptans och närvaro i nuet.

ACT är en terapiform där man arbetar med att acceptera det man inte kan förändra, och agera på det som går att förändra.

Vad kan ACT behandla?

ACT kan behandla depression, ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikångest, stress och beroenden. Behandlingen är även lämplig för personer med låg självkänsla, skamkänslor och stark självkritisk.

Så går ACT-behandling till

Behandlingen inleds på samma sätt som övriga terapibehandlingar. Du och psykologen berättar om er själva och vilka förväntningar ni har. Du får berätta vad du önskar med ditt liv och vad du värdesätter. Psykologen gör en bedömning och anpassar behandlingen utifrån dina önskemål.

En ACT-behandling består av 8-20 sessioner. En session per vecka där varje session pågår i en timme. Under behandlingen kommer du att lära dig olika typer av övningar som hjälper dig att vara närvarande i nuet och ökad acceptans i livet. Mellan sessionerna får du hemuppgifter som att skriva en dagbok eller att utföra mindfulnessövningar.