Självtest – Har du ångestsymtom?

Ångest är en vanlig och i viss mån naturlig känsla som nästan alla känner av någon gång i livet. Men ångest i stor utsträckning är ett problem. Generaliserat ångestsyndrom är en ångestsjukdom som gör att din ångest påverkar ditt liv.

Gör testet

Sorg – de fyra faserna

Sorg kan se ut på olika sätt men den brukar delas in fyra olika faser. Sorg kan uppstå av många anledningar, så som när en relation som tar slut, ett dödsfall eller att inte kunna få barn.

Läs mer...

Depressionstestet MADRS-S

Testa dig själv med MADRS-S om du är deprimerad. Svara på frågorna på detta självskattningstest som används världen över inom psykiatrin.

Gör testen

Innovation & Forskning

Fler nyheter