Test: Har du förlossningsdepression?

Testet kallas för Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) och används inom vården för att utreda postpartumdepression, även kallad förlossningsdepression. Testet består av tio frågor och du ska svara hur du har känt dig under de senaste sju dagarna.


Svara på frågorna baserat på hur du känt dig under de senaste sju dagarna.

Fråga 1 av 10
Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan.