Självtest – Har du ångestsymtom?

Ångest är en vanlig och i viss mån naturlig känsla som nästan alla känner av någon gång i livet. Men ångest i stor utsträckning är ett problem. Generaliserat ångestsyndrom är en ångestsjukdom som gör att din ångest påverkar ditt liv.


Detta test använder läkare för att utvärdera patienter med ångestsyndrom. Ta detta självtest för att se om du bör söka hjälp för dina ångestsymtom. Du ska svara på hur ofta du har känt följande symtom de senaste två veckorna.

Läs mer om ångest och oro.

Fråga 2 av 7
Har du svårt att stoppa eller kontrollera din oro?

(Svara på hur ofta du har känt så här de senaste två veckorna)