Leva med Dystymi – Symptom, Behandling,Test

Att leva med dystymi är inte lätt, det ligger under längre perioder en dysterhet över vardagen. Visserligen funktionshindrar den inte dig men livet känns eländigt och tråkigt. Många känner av utmattningssymptom och en trötthet av dystymi.


Att leva med dystymi?

”Jag bär på en depression eller om jag skall vara uppriktig, jag lever med en depression. Det är en del av min personlighet. Ofta håller jag kontroll på den. Men ibland, som nu, övermannanar den mig och jag sjunker ner i ett svart hål, förlamas.” – Johan Rheborg (citat från Johan Rheborgs instagram konto).

Leva med dystymi är inte lätt, det är en överhängande djup sorgsenhet som aldrig riktigt vill gå över, många känner sig bättre vissa dagar för att sedan gå ner i depressionen igen genom sorg, håglöshet och trötthet.

All typ av depression är väldigt påfrestande och jobbigt för personen som går igenom det, i fallet med dystymi så är det inte riktigt lika intensivt som en depression men tillräckligt för att personen ofta känner sig nere.

Symptom på dystymi

För att validera dystymi behöver man säkerställa två av nedan symptom under ett par veckors tid samt att man måste bli undersökt av en läkare och få hjälp.

  • Överliggande nedstämdhet
  • Svårt att känna lycka samt lust för saker
  • Överliggande trötthet och utmattning

Förutom dessa överliggande symtom så finns det även andra depressionsrelaterade symtom som:

  • Koncentrationssvårigheter eller nån form av kognitiv beteendeförändring
  • Att man är lättirriterad och arg
  • Att man har sömnsvårigheter
  • Att man inte har någon vidare aptit och därför rasar i vikt
  • Ett minskat självförtroende och/eller självkänsla
  • Att man beskyller sig själv för saker på ett osunt vis
  • Självmordstankar samt andra tankar relaterat till död

Vid klassificering av lindring depression så ska två från de övergripande symptomen finnas med samt två stycken av de depressionsrelaterade symptomen stämma in på personen. I de flesta fallen så kan personen fortfarande leva ett relativt normalt liv och utföra de flesta av aktiviterna som krävs av en.

När depressionen klassas som medelsvår ska totalt 6 stycken av ovan nämnda kriterier finnas med där två av dessa är från de övergripande symptomen. I dessa fall är det svårt att fortsätta leva som tidigare och personen behöver oftast hjälp för att få vardagssysslorna att gå ihop.

När vi pratar om svåra depressioner ska samtliga av de tre övergripande symptomen finnas med samt ytterligare 5 av de depressionsrelaterade. När en person har svår depression är det väldigt svårt att få något att gå ihop för att hela livet kretsar runt depressionen, i många fall behövs det också sjukhusvård.

I fallet dystymi så har du en mildare grad än den lindriga depressionen men den håller ofta i sig under lång tid, det är viktigt att ständigt ha uppsikt så att dystymin inte övergår i värre depressioner.

Dystymi test

Det finns olika typer av tester att ta för att ge indikationer på olika grader av depression och de kan självklart också indikera om en person potentiellt har dystymi. Ett sådant test kan du göra här: dystymi test

Det kan även vara värt att göra ett ångesttest som du hittar här: ångest test

Dystymi behandling

Dystymi behandlas framförallt med SSRI-preparat vars syfte är att höja serotoninhalterna i blodet. Några SSRI-läkemedel är som följande: Citalopram, Zoloft, Prozac, Paroxetin och Sertralin. I de flesta fall kombinerar man dessa läkemedel med terapibehandlingar. SSRI-preparat har generellt mindre biverkningar än andra antidepressiva läkemedel och sätts in för dystymi av anledningen att det klassas som en mild depression.