Kopplingen mellan depression och munhälsan

Försämrad munhälsa kan ses hos personer som lider av depression och annan psykisk ohälsa. Ofta beror det på att denna grupp har större svårigheter att planera och prioritera sin vardag, gällandes allt från bra kosthållning till regelbundna tandläkarbesök. Om du som patient upplever en psykisk funktionsnedsättning är det viktigt att få hjälp med rätt behandlingsplan för att kunna ta hand om din munhälsa och upprätthålla god tandvård.

Kvinna borstar tänderna med en eltandborste


Stort behov av tandvård vid psykisk ohälsa

Patienter med psykiska funktionsnedsättningar har en ökad risk att få skador på tänderna. Kognitiva funktionsnedsättningar hos patienter med psykisk ohälsa medför bland annat svårigheter att utföra uppgifter självständigt, hantera dagliga rutiner, uppsöka hjälp och att följa hälsoråd.

– Vi har sett att patienter med psykisk ohälsa kan bortprioritera viktiga vanor som tandborstning och användandet av tandtråd. Detta ökar förstås risken för karies och tandlossningssjukdomar, säger Marcia Lindberg som arbetar som tandläkare i Stockholm.

Medicinering med antidepressiva läkemedel kan även orsaka muntorrhet vilket i sin tur ökar risken för karies. Det blir därför extra viktigt med noggrann mun-och tandvård.

Sjukdomar som kan orsaka problem med tänderna

Trots att det givetvis är en individfråga finns det särskilda psykiska tillstånd som kan innebära att munhälsan påverkas:

– Depressions-och ångestsjukdomar
– Paranoida sjukdomstillstånd och psykossjukdomar
– Emotionella personlighetsstörningar
– Missbruk och hjärnskador orsakade av missbruk
– Demenssjukdomar

Få hjälp med munhälsan och självkänslan

Skadade tänder eller avsaknad av tänder kan innebära en påverkad självkänsla och isolering från sociala kontakter. Med nya tänder eller förbättrad tandvård ökar självkänslan och i sin tur den psykiska hälsan.

Detta samband gör det särskilt viktigt att få hjälp med förebyggande tandvård och ta hand om munhälsan.

Tänk på att:

– Motverka muntorrhet med salivstimulerande tabletter, fuktgel eller fluortuggummi.
– Undvika småätande och söta drycker
– Ha regelbundna måltider och drick vatten
– Var noga med tandborstning med fluortandkräm två gånger dagligen
– Boka in regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist