Fakta

Test – är du deprimerad?

Gör testet som psykiatrin använder sig av

Test – lider du av ångestsyndrom?

Gör testet som läkare använder sig av för att utvärdera ångest

Depression

När blir nedstämdhet en depression?

Typer av depression

Depression kan se ut på olika sätt

Årstidsbunden depression

Ljuset kan påverka oss något enormt

Förlossningsdepression

Förlossningsdepression drabbar en av tio kvinnor efter förlossningen. Det är under det första halvåret efter förlossningen som denna typ av depression kan inträffa. Känner du dig nedstämd efter förlossningen är det viktigt att du pratar med din barnmorska för att få hjälp.

Depression hos unga

Hormonomställning, tonårsproblem och trauma

Depression hos äldre

Risken för depression ökar med stigande ålder

Behandlingar

Depression kan behandlas med fysisk aktivitet, samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel. Ofta ges dessa behandlingsalternativ i kombination.

Antidepressiva läkemedel

Ett behandlingsalternativ mot depression

Psykoterapi

KBT? Psykoanalys? Vad är rätt för dig?

ECT – elbehandling

ECT - elektrokonvulsiv terapi, behöver inte vara tabubelagt. Det är en mycket effektiv behandling för svår depression.

Ångest

Obehagligt men inte farligt

Egenvård

Din egen insats och engagemang är avgörande

Sorg

Sorg kan se ut på olika sätt men den brukar delas in fyra olika faser. Sorg kan uppstå av många anledningar, så som när en relation som tar slut, ett dödsfall eller att inte kunna få barn.

Hjälp vid depression

Du är inte ensam. Ungefär varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång under sitt liv av depression. Det finns bra hjälp att få.

Ny broschyr ska främja äldres psykiska hälsa

Fem myndigheter har tagit fram en ny informationsbroschyr som vänder sig till äldre med psykisk ohälsa.