Bedövning minskar risken för förlossningsdepression

Epidural, smärtlindring vid förlossning, minskar risken för förlossningsdepression enligt en studie från Peking.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

bedövning ger minskad risk för förlossningsdepressionI en studie med 214 kvinnor födde hälften av dessa utan bedövning och hälften med epiduralbedövning.

Hos de kvinnor som fött utan bedövning fick 35 procent förlossningsdepression, medan endast 14 procent fick en förlossningsdepression av de som fött med bedövning.

Däremot så krävs det större studier för att kunna utvärdera dessa resultat.

Det finns dock ett välkänt samband mellan svår och långvarig smärta och depression.

Studien finns i sin helhet här.