Ångest kan kopplas till luftföroreningar

I en ny studie kan man se att det finns ett samband mellan ångestsyndrom och hög exponering av luftföroreningar.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

luftföroreningar ångestDen som lider av ångest kan få förvärrade symptom av att vistas bland luftföroreningar. Det visar en stor observationsstudie, där de som utsatts för hög exponering för luftföroreningar hade ökad risk för hög ångest jämfört med dem som inte exponerats i samma utsträckning.

Förklaringen tros bero på att partiklar i luften som bildats vid förbränning av olja, kol och andra bränslen förvärrar ångestsymtomen genom inflammation.

I studien kunde man också se att de som nyligen utsatts för luftföroreningar hade en högre risk för ångest jämför med dem som utsatts för luftföroreningar en längre tillbaka i tiden.

Författarna bakom studien anser därför att det nu vore intressant att undersöka om en sänkning av exponeringen av luftföroreningar skulle kunna minska ångest generellt i populationen.

Studien är publicerad på British Medical Journal.