Vart femte barn har en förälder som är deprimerad

I en ny avhandling kan man se att många av alla nyblivna föräldrar lider av depressiva symptom. Något som påverkar både relationen till barnet och till partnern.


Förlossningsdepression15-18 procent av mammorna och 5-9 procent av papporna visar depressiva symtom under barnets första sex månader, detta enligt en ny avhandling vid Uppsala universitet.

Att ha depressiva symptom kan förändra anknytning till barnet, vilket kan påverka barnet väldigt negativt i den tidiga utvecklingen. Dessutom påverkar det relationen till sin partner och ökar risken för separation under barnets första åtta år.

Därför är det viktigt att depressiva symptom blir uppmärksammande inom vården. Idag rekommenderar Socialstyrelsen att alla mammor ska screenas de 6-8 veckorna efter förlossning för att upptäcka dessa symptom, vilket också görs på vissa barnavårdscentraler.

– Men nu är det dags att börja screena pappor också. Detta för att kunna hjälpa både mammor och pappor med depressiva symtom, säger barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis, som står bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Ta del av avhandlingen på Uppsala Universitets hemsida.

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear