Stöd till föräldrar med depression kan hjälpa barnen

För att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar som lider av svår depression krävs förebyggande insatser, enligt en ny översikt från Folkhälsomyndigheten. Det kan också minska risken att barnen själva utvecklar depressiva symptom.


För föräldrar som är inne i en depressionsfas kan det vara svårt att se sin omgivning, vilket på ett obemärkt och omedvetet sätt påverkar barnen.

I svenska kommuner idag finns det tillgång till insatser som fokuserar på samspelet mellan barn och föräldrar, som exempelvis utvärderade föräldrastödprogram. Men för att föräldrar ska få upp ögonen för dessa typer av stöd krävs upplysning från bland annat psykologer.

depression

Insatserna tycks påverka samspelet mellan föräldrar och barn positivt när en förälder lider av svår depression.

– Det är viktigt att man inom primärvården och psykiatrin och alla andra verksamheter i landsting och kommuner som möter föräldrar med depression uppmärksammar att föräldrarna, utöver behandlingen, kan behöva stöd som rör föräldraskapet. Det kan göra skillnad för barnen, säger Ann-Cristine Jonsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I översiktens resultat visar siffror att förebyggande insatser till föräldrar med psykiska sjukdomar kan minska risken att barnen själva utvecklar samma psykiska besvär.

Ytterligare slutsatser från rapporten

  • Det behövs mer kunskap om vilken av de olika typerna av förebyggande insatser som mest effektivt hjälper barnet när en förälder lider av psykisk sjukdom.
  • Kunskaperna är fortfarande otillräckliga när det gäller hur barn till föräldrar med missbruk av droger och alkohol bäst kan få stöd. Här behövs fler studier av god vetenskaplig kvalitet.
  • Kunskaperna är också otillräckliga när det gäller effekten av förebyggande insatser till barn som växer upp i familjer med våld.

Tror du att du kan vara deprimerad? Gör ett test HÄR