Mycket är oklart om effekten av meditation

Mindfulness ger en liten förbättring på ångest, depression och smärta. Däremot kan man inte se att mindfulness skulle vara bättre än andra behandlingsformer så som KBT. Detta visar en ny studie.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015
Mycket är oklart om effekten av meditation

Foto: Jemasty, Wikimedia common

I en internationell studie har effekten av meditation granskats hos personer med psykisk eller fysisk ohälsa. Resultaten visade att mindfulness-meditation gav en liten förbättring mot smärta, depression och ångest.

I studien kunde man dock inte se några belägg för att mindfulness skulle vara bättre än strukturerad behandling så som KBT.

Detta skriver SBU, kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, som sammanfattat och kommenterat studien från Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), USA.

SBU skriver även att det krävs fler studier för att klargöra hur mycket meditation som krävs för att uppnå dessa positiva resultat.

I studien undersökte man även negativa effekter av meditation, men inga negativa effekter observerades.