Kort och tjock har svårare i livet

Forskare i England har upptäckt att kortväxthet hos män och högt BMI hos kvinnor leder till sämre förutsättningar i livet. Nästan 120 000 personer som lämnat genetisk information till en genbank i England ingick i studien.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 mars 2016

barn-med-mattbandDe gener som avgör en persons längd och bidrar till vikt bekräftades med personens verkliga längd och vikt och jämfördes sedan med livsstil och livssituation.

Resultaten visade att en kvinna tjänar 18 000 kronor mindre per år om hon är 6,3kg tyngre, enbart på grund av sina gener, än en annars jämförbar kvinna.

En man tjänar också 18 000 kronor mindre om han är 7,5cm kortare än en annars jämförbar man. Ett samband sågs också mellan längd och både utbildningsnivå och jobbstatus.

Tidigare forskning har visat att längre människor, speciellt män, får bättre betalt på arbetsmarknaden. Högre socioekonomisk status leder också till bättre hälsa och ett längre liv. Förr var teorin att kortväxthet och högre BMI var en konsekvens av en fattigare uppväxt, med sämre kost och kortare utbildning. Men de senaste resultaten pekar på en omvänd koppling också, personer som är kortare eller tjockare enbart på grund av sina gener, inte på grund av uppväxt, får lägre lön.

Frågan kvarstår om detta beror på lägre självförtroende eller depression hos de kortare och tjockare personerna eller om det finns en utbredd diskriminering mot dessa personer i samhället.